Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ: Θεσπίζει Βραβεία Made in Greece

Η Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ (ΕΛ.Α.Μ.) επιβραβεύει την παραγωγή και αναδεικνύει την Ελλάδα θεσπίζοντας τα βραβεία «Made in Greece». 

Η απόφαση αυτή της ΕΛ.Α.Μ. εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειάς της για την παραγωγική ανασυγκρότηση της εθνικής οικονομίας και την καθιέρωση ενός παραγωγικού αναπτυξιακού μοντέλου με έμφαση στην καινοτομία, στην εξωστρέφεια και στο μάρκετινγκ ποιοτικών προϊόντων ελληνικής παραγωγής.

Σκοπός της διοργάνωσης είναι η ανάδειξη και επιβράβευση των παραγωγικών επιχειρήσεων και οργανισμών που επιτυγχάνουν εξαιρετικές επιδόσεις και δημιουργούν σημαντική προστιθέμενη αξία στην ελληνική οικονομία.

Τα βραβεία απευθύνονται στο σύνολο των επιχειρήσεων και οργανισμών που παράγουν στην Ελλάδα και για τις οποίες η ποιότητα, η καινοτομία, η εξωστρέφεια και η δύναμη των επωνύμων προϊόντων τους πρωτοστατούν στην ανάπτυξη και στην ευημερία τους.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Κατηγορίες Βραβείων


 • Βραβείο Επώνυμου Ελληνικού Προϊόντος
 • Βραβείο Καινοτόμου Προϊόντος
 • Βραβείο Εξαγωγικής Αριστείας
 • Βραβείο Βιομηχανικής Αριστείας
 • Βραβείο Αγροτικής Αριστείας
 • Βραβείο Τεχνολογικής Αριστείας
 • Βραβείο Επιχειρηματικής Αριστείας
Υποστηρικτές των βραβείων είναι οι επαγγελματικοί φορείς:
 • Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ)
 • Ελληνικό Ινστιτούτο Μάρκετινγκ (ΕΙΜ)
 • Ελληνικός Σύνδεσμος Βιομηχανιών Επωνύμων Προϊόντων (ΕΣΒΕΠ)
 • Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΠΣΕ)
 • Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ)
 • Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ)
 • Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ)

Πηγή: ERGON blog