Ελληνικό Φόρουμ για την Επιστήμη, την Τεχνολογία και την Καινοτομία από τον «Δημόκριτο»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» θα διοργανώσει το πρώτο Ελληνικό Φόρουμ για την Επιστήμη, την Τεχνολογία και την Καινοτομία (1st Hellenic Forum for Science, Technology and Innovation) από τις 17 έως τις 19 Ιουλίου 2013.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας για την ανάκαμψη της ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας της χώρας μας. Στην προσπάθεια θα συμμετέχουν και Έλληνες επιστήμονες της Διασποράς, γεγονός που θα συμβάλει στην ανάπτυξη διαύλων συνεργασίας μεταξύ της ελληνικής ερευνητικής κοινότητας και διακεκριμένων Ελλήνων επιστημόνων που διαμένουν και εργάζονται στο εξωτερικό.

Το πρόγραμμα του Φόρουμ θα περιλαμβάνει σειρά διαλέξεων σε θέματα Νανοτεχνολογίας, Ενέργειας & Περιβάλλοντος, Βιοεπιστημών, Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, καθώς και Πυρηνικής & Σωματιδιακής Φυσικής. Παράλληλα, οι επισκέπτες θα μπορούν να περιηγηθούν στην έκθεση ερευνητικών και τεχνολογικών επιτευγμάτων του Κέντρου. Η εκδήλωση αυτή θα κλείσει με παρουσιάσεις εκπροσώπων οργανισμών και εταιρειών με θέμα την καινοτομία και την περαιτέρω ενίσχυσή της στο ελληνικό αλλά και διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον.

Πηγή: AΠE-MΠΕ