Α.Π.Θ.: Προκήρυξη Ενίσχυσης Ερευνητικής Δραστηριότητας

Η Επιτροπή Ερευνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δράσεις για την ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας μέσω προγραμμάτων που θα εκπονηθούν στο ΑΠΘ.

Οι δράσεις είναι οι εξής:
  • Δράση Α: Ενίσχυση των Νέων Ερευνητών στη Βαθμίδα του Λέκτορα
  • Δράση Β: Ενίσχυση των Νέων Ερευνητών στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή
  • Δράση Γ: Ενίσχυση της Ερευνητικής Δραστηριότητας στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Μπορείτε να βρείτε το αναλυτικό κείμενο της προκήρυξης εδώ

Η υποβολή υποψηφιότητας από τους ενδιαφερόμενους γίνεται ηλεκτρονικά μέσα από τον παρακάτω ιστότοπο: http://researchersfunding.rc.auth.gr.