Σε τουρισμό και μεγάλα έργα οι ελπίδες της ανάκαμψης

Μακρύς εμφανίζεται ακόμη ο δρόμος της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, καθώς το ΑΕΠ μειώθηκε κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους κατά 5,6% έναντι αρχικής εκτίμησης 5,3%, συνεπεία κυρίως της βουτιάς των επενδύσεων και της ιδιωτικής κατανάλωσης. Πρόκειται για εξέλιξη η οποία κάθε άλλο παρά ενισχύει την αισιόδοξη κυβερνητική πρόβλεψη για επιστροφή έστω και σε μία ασθενική ανάπτυξη το τέταρτο τρίμηνο του έτους. Αντίθετα, ενισχύει τις επιφυλάξεις που διατύπωσε πρόσφατα το ΔΝΤ για μεγαλύτερη ύφεση από αυτή που υπολογίζουν τόσο η Ελλάδα όσο και η Κομισιόν. Συγκεκριμένα το υπουργείο και η Κομισιόν εκτιμούν ότι εφέτος το ΑΕΠ θα μειωθεί κατά 4,2% συνολικά, για να περάσει σε θετικό πρόσημο (+0,6%) το επόμενο έτος. Αντίθετα, το ΔΝΤ προβλέπει ύφεση 4,9% εφέτος και περαιτέρω πτώση του ΑΕΠ το 2014 κατά 1,4%.

Ανάλογες εκτιμήσεις διατυπώνει και ο ΟΟΣΑ, προβλέποντας ύφεση 1,2% το 2014. Στον χορό των προβλέψεων έχει μπει επίσης και η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία οριοθετεί την ύφεση για το τρέχον έτος στο 4,5%, ακολουθεί το ΚΕΠΕ προσδιορίζοντας τη μείωση του ΑΕΠ στο 4,1%, για να κλείσει ο κύκλος των προβλέψεων με την πολύ πιο αισιόδοξη εκτίμηση της Alpha Bank, η οποία σε πρόσφατη έκθεσή της προσδιορίζει την ύφεση μόλις στο 3%.

ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Κατόπιν αυτών και προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος για ύφεση της τάξης του 4,2% το τρέχον έτος, θα πρέπει η ελληνική οικονομία να τρέξει με σαφώς ταχύτερους ρυθμούς τα τρία επόμενα τρίμηνα και με μέση μείωση του ΑΕΠ ανά τρίμηνο τουλάχιστον κατά 2,8%. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να επιταχυνθούν όλες οι δράσεις για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, που αφορούν στην ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά, στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, στο άνοιγμα των επαγγελμάτων, στην αξιοποίηση των Κοινοτικών κονδυλίων, στη μείωση του κράτους και την πάταξη της γραφειοκρατίας. Από την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης στους τομείς αυτούς θα εξαρτηθεί και το πότε η χώρα θα απαλλαγεί από την ύφεση, καθώς σε αυτούς ακριβώς τους τομείς εστιάζουν την επιχειρηματολογία τους εγχώριοι οργανισμοί αλλά και διεθνείς οίκοι σχετικά με την εξέλιξη του ΑΕΠ. Αποτελεί ιδιαίτερα κρίσιμο στοιχείο καθώς από την πορεία του ΑΕΠ θα εξαρτηθεί, όπως πολλές φορές έχει τονίσει και ο υπουργός Οικονομικών κ. Ι. Στουρνάρας, και η επιστροφή της χώρας στις αγορές.

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

Ενέργεια, ναυτιλία, τουρισμός, αγροτικός τομέας και μεταφορές θα αποτελέσουν τη βάση στην οποία θα στηριχθεί το σχέδιο ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, μετά τον πλήρη έλεγχο των δημοσιονομικών αποκλίσεων. Πρόκειται για τους βασικούς πυλώνες του σχεδίου για έξοδο της χώρας από την ύφεση, όπως αυτοί περιλαμβάνονται στον πλέον πρόσφατο σχεδιασμό του υπουργείου Οικονομικών, παράλληλα με τον μηδενισμό του δημοσιονομικού ελλείμματος, τη βιωσιμότητα του χρέους, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την επάνοδο στις αγορές αλλά και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ανεργίας.

Το σχέδιο ανάκαμψης αποκάλυψε πρόσφατα, άλλωστε, ο ίδιος ο υπουργός Οικονομικών κ. Ι. Στουρνάρας, ο οποίος δηλώνει ένθερμος υποστηρικτής της άποψης ότι παράλληλα με τις προσπάθειες άμεσης δημοσιονομικής σταθερότητας της χώρας και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των εγχώριων παραγόμενων αγαθών και υπηρεσιών, πρέπει να ληφθούν στρατηγικές αποφάσεις για το πού πρέπει να οδηγηθεί η χώρα μακροπροθέσμως. Απαραίτητο στοιχείο για την επανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας είναι η Σύμπραξη Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα στις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, που θα αναληφθούν σε επίπεδο τομέων και κλάδων της οικονομίας, για την εφαρμογή ενός ελληνικού προγράμματος ανάπτυξης.

Συμπληρωματικά, στο σχέδιο αυτό μπορεί να λειτουργήσει το νέο ΕΣΠΑ (2014 - 2020) με βάση τις προτεραιότητες και τις κατευθυντήριες γραμμές του εθνικού προγράμματος ανάπτυξης. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εκτιμά ότι εάν οι μεταρρυθμίσεις προχωρήσουν αποφασιστικά, τότε αναμένεται να υπάρξουν σημάδια ανάκαμψης της οικονομίας από το τελευταίο τρίμηνο του 2013. Εκτιμάται δε ότι η ύφεση μπορεί να «σπάσει» για πρώτη φορά το 2014, όταν και προβλέπεται ανάπτυξη 0,6%. Ο πιο σημαντικός αναπτυξιακός μοχλός είναι η μείωση του φόβου ότι η Ελλάδα θα βγει από το ευρώ. Αυτό είναι καταλύτης.

Το ΑΕΠ σε αριθμούς

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), κατά το 1o τρίμηνο του 2013, παρουσίασε μείωση κατά 5,6% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2012, έναντι της μείωσης κατά 5,3% που είχε υπολογιστεί στην πρώτη εκτίμηση του 1oυ τριμήνου (flash estimate) και είχε ανακοινωθεί στις 15 Μαΐου 2013. Η διαφορά αυτή είναι αποτέλεσμα της χρησιμοποίησης στοιχείων που δεν ήταν διαθέσιμα κατά την πρώτη εκτίμηση. Τα στοιχεία αυτά είναι είτε μηνιαία (όπως στοιχεία μηνός Μαρτίου εισαγωγών και εξαγωγών) είτε τριμηνιαία (όπως δείκτες κύκλου εργασιών των κλάδων των υπηρεσιών και στοιχεία της έρευνας εργατικού δυναμικού).

- Η συνολική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε μείωση κατά 8,3% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2012.

- Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 11,4% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2012.

- Μείωση κατά 22,9% παρουσίασε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, συμβάλλοντας θετικά στον ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ.

- Μείωση κατά 2,6% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2012 παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 4,9%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 12,4 %.

- Μείωση κατά 7,8% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2012 παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 5,3% και οι εισαγωγές υπηρεσιών κατά 17,8%.

Επισημαίνεται ότι η τρέχουσα χρονολογική σειρά των τριμηνιαίων στοιχείων θα αναθεωρηθεί σαν αποτέλεσμα της αναθεώρησης των αντίστοιχων ετήσιων εθνικολογιστικών αποτελεσμάτων, προγραμματισμένης για τον Σεπτέμβριο του 2013.

Οπως, εξάλλου, διευκρινίζει η ΕΛΣΤΑΤ, λόγω της διακοπής της χρονολογικής σειράς των τριμηνιαίων στοιχείων της γενικής κυβέρνησης και τη διαθεσιμότητα στοιχείων για μία πολύ μικρή χρονική περίοδο (1ο τρίμηνο 2009 - 1ο τρίμηνο 2013) όπου πρέπει να εφαρμοστεί η εποχική διόρθωση, σε συνδυασμό με τις σημαντικές μεταβολές που σημειώνονται στους οικονομικούς δείκτες βάσει των οποίων εκτιμάται το τριμηνιαίο ΑΕΠ, η εφαρμογή της εποχικής διόρθωσης δεν παρέχει ικανοποιητικά αποτελέσματα. Για τον λόγο αυτό τα στοιχεία που δημοσιεύονται είναι μόνο τα μη εποχικά διορθωμένα.


kerdos.gr