ΓΝΩΜΕΣ: Η ανάπτυξη της οικονομίας γίνεται μόνον με επιχειρηματίες!

Πριν από 2500 χρόνια ο Έλληνας φιλόσοφος Αριστοτέλης διετύπωσε τον περίφημο νόμο «της αιτίας και του αποτελέσματος». Επάνω σ’ αυτό το νόμο στηρίχθηκε και στηρίζεται η ανάπτυξη της οικονομίας, της τεχνολογίας και των επιστημών.


Τι λέει αυτός ο νόμος; «Για κάθε αποτέλεσμα, υπάρχει πάντα μια αιτία».

Εάν αυτό το νόμο τον μεταφέρουμε στο πεδίο της οικονομίας, μπορούμε να πούμε:

«Για την ανάπτυξη της οικονομίας αιτία είναι η επιχειρηματικότητα».

«Για την ανάπτυξη την επιχειρηματικότητας αιτία είναι οι επιχειρηματίες».

Δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη της οικονομίας χωρίς τους επιχειρηματίες.

«Η ανάπτυξη της οικονομίας γίνεται μόνον με επιχειρηματίες!»
 • Με ανθρώπους που:
 • Μπορούν και βλέπουν ευκαιρίες,
 • Μπορούν και βλέπουν μακριά,
 • Είναι αποφασισμένοι,
 • Τολμούν,
 • Ρισκάρουν,
 • Επενδύουν το χρόνο τους,
 • Επενδύουν τα χρήματά τους,
 • Αφοσιώνονται στο στόχο τους,
 • Προσπαθούν καθημερινά για να επιτύχουν.

Όσες ιδέες και να υπάρχουν, όσες καινοτομίες και να αναπτυχθούν, οι επιχειρηματίες είναι αυτοί οι οποίοι 

 • θα τις αξιολογήσουν ως επιχειρηματικές ευκαιρίες, 
 • θα τολμήσουν, 
 • θα επενδύσουν, 
 • θα ρισκάρουν, 
 • θα τις υλοποιήσουν 
 • θα τις εισάγουν στην αγορά.

Εάν σήμερα θέλουμε να αναπτύξουμε την οικονομία, εκτός από το ελκυστικό επιχειρηματικό περιβάλλον, πρέπει να δημιουργήσουμε και ικανούς επιχειρηματίες. Ανθρώπους που να έχουν ανεπτυγμένα σε μεγάλο βαθμό τα παραπάνω χαρακτηριστικά, ανθρώπους που να διαθέτουν ανεπτυγμένη επιχειρηματική ικανότητα!