Μεγάλη αύξηση των εξαγωγών τον Απρίλιο

Σύμφωνα με την Ελληνική στατιστική Αρχή, η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το µήνα Απρίλιο 2013 ανήλθε στο ποσό των 3.914,1 εκατ. ευρώ έναντι 3.954,7 εκατ. ευρώ σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο µήνα του έτους 2012, παρουσιάζοντας µείωση 1,0%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το δωδεκάµηνο Μαΐου 2012 - Απριλίου 2013 παρουσίασε µείωση 1,2% σε σύγκριση µε το αντίστοιχο δωδεκάµηνο Μαΐου 2011 - Απριλίου 2012.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το µήνα Απρίλιο 2013 ανήλθε στο ποσό των 2.476,7 εκατ. ευρώ έναντι 2.180,3 εκατ. ευρώ σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο µήνα του έτους 2012, παρουσιάζοντας αύξηση 13,6%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το δωδεκάµηνο Μαΐου 2012 - Απριλίου 2013 παρουσίασε αύξηση 12,0% σε σύγκριση µε το αντίστοιχο δωδεκάµηνο Μαΐου 2011 – Απριλίου 2012.


epixeiro.gr