Διευρυμένο ωράριο λειτουργίας του ΕΒΕΘ

Με διευρυμένο ωράριο λειτουργούν αυτές τις μέρες οι υπηρεσίες του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης για την παραλαβή ισολογισμών εταιριών. Ειδικότερα, το ωράριο λειτουργίας έχει ως ακολούθως:

- την Πέμπτη 6 Ιουνίου από 8.00 ως 16.00

- την Παρασκευή 7 Ιουνίου από 8.00 ως 16.00

- το Σάββατο 8 Ιουνίου από 8.00 ως 15.00

- τη Δευτέρα 10 Ιουνίου από 8.00 ως 16.00 .

Σημειώνεται ότι, βάσει των σχετικών νόμων, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να καταχωρήσουν στο ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο) τις οικονομικές τους καταστάσεις (ισολογισμό, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και έκθεση ελέγχου) τουλάχιστον 20 ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου. Αυτό σημαίνει ότι η καταληκτική ημερομηνία για την καταχώρηση στο ΓΕΜΗ είναι η 10η Ιουνίου.