6ο Διεθνές Συνέδριο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στη Μεταλλευτική Βιομηχανία στη Μήλο

Η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης στην μεταλλευτική είναι πλέον άρρηκτα συνδεδεμένη με την κοινωνική αποδοχή για την έναρξη και την συνέχιση της μεταλλευτικής δραστηριότητας σε μια περιοχή.

Όπως θα φανεί και από τις εργασίες του έκτου διεθνούς συνεδρίου που αφορά στη βιώσιμη ανάπτυξη στη Μεταλλευτική Βιομηχανία (Sustainable Development in the Mineral Industries, SDIMI 2013) που θα πραγματοποιηθεί στη Μήλο από τις 30 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου 2013, είναι πολύ πιο σημαντικό να αναλυθούν τα διαχρονικά οφέλη από την μεταλλευτική δραστηριότητα σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ενώ ο τεχνολογικός παράγων δρα επικουρικά στα θέματα κοινωνικής αποδοχής εξασφαλίζοντας την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια της μεταλλευτικής δραστηριότητας.

Στο συνέδριο SDIMI 2013 αναμένεται να παρουσιαστούν πλέον των 100 επιστημονικών εργασιών ενώ ήδη έχουν δηλώσει συμμετοχή επιστήμονες από 30 χώρες. Επιπλέον μέσα στης εργασίες του συνεδρίου, σε ειδική συνεδρία, έχουν προσκληθεί να συζητήσουν έγκριτοι επιστήμονες από την επιτροπή βιώσιμης ανάπτυξης της παγκόσμιας ομοσπονδίας μηχανικών (World Federation of Engineering Organizations).

Το συνέδριο οργανώνεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ), του Society for Mining, Metallurgy and Exploration (SME) και του Society of Mining Professors

Ως Κεντρικός Ομιλητής του συνεδρίου συμμετέχει ο κ. Ευθύμιος Βιδάλης, Πρόεδρος του Συμβουλίου Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΣΕΒ.

Ομιλητής επίσης ειναι και ο προεδρος του Συνδέσμου Μεταλευτικων Επιχειρησεων κ Ελ Φαιδρος.