Στα 2,4 GW η παραγωγή ΑΠΕ τον Απρίλιο

Τα 380 εκατομμύρια έφτασε το έλλειμμα του λογαριασμού ΑΠΕ στο τέλος Απριλίου, σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία του Λειτουργού της Αγοράς, έναντι 338 εκατομμυρίων το Δεκέμβριο του 2012.

Η διεύρυνση του ελλείμματος είναι αποτέλεσμα της αυξημένης παραγωγής, κυρίως φωτοβολταϊκών μονάδων, στο ηπειρωτικό και νησιωτικό σύστημα. Σύμφωνα με το ΛΑΓΗΕ, η συνολική ισχύς των μονάδων αυτών στο τέλος Απριλίου ήταν 2.403 μεγαβάτ. Από το μέγεθος αυτό τα 2055 αντιστοιχούν σε μονάδες άνω των 100 κιλοβάτ η μία και τα 348 μεγαβάτ σε φωτοβολταϊκά σε στέγες.

Πλέον η τεχνολογία αυτή έχει τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο δυναμικό ΑΠΕ, καθώς τα αιολικά αντιπροσωπεύουν 1784 μεγαβάτ, οι μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί 218 μεγαβάτ και η βιομάζα 45 μεγαβάτ. Αξίζει να σημειωθεί ότι από την αρχή του χρόνου, στα αιολικά προστέθηκε νέα ισχύς 31 μεγαβάτ στα φωτοβολταϊκά, περίπου 560 μεγαβάτ και μηδενική νέα ισχύς στις άλλες τεχνολογίες.

Η μεσοσταθμική τιμή ενέργειας με την οποία πληρώθηκαν τη μεγαβατώρα (1.000 κιλοβατώρες) οι επί μέρους τεχνολογίες τον Απρίλιο, διαμορφώθηκαν ως εξής: Αιολικά 93,1 ευρώ, φωτοβολταϊκά 397,1 ευρώ, φωτοβολταϊκά σε στέγες 532,1 ευρώ, μικρά υδροηλεκτρικά 90 ευρώ και βιομάζα-βιοαέριο 107,6 ευρώ.

Με βάση τις προβλέψεις του ΛΑΓΗΕ για εγκατάσταση νέων μονάδων ΑΠΕ (περιλαμβάνονται και οι μονάδες συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού θερμότητας) η συνολική ισχύς τους στο τέλος του χρόνου θα ανέρχεται σε 4.521 μεγαβάτ, ενώ το σωρευτικό έλλειμμα του λογαριασμού, εφ’ όσον δεν υπάρξουν πρόσθετα μέτρα στο τέλος του έτους, θα διαμορφωθεί σε 641 εκατομμύρια ευρώ.

Τι κάνει το ΥΠΕΚΑ

Ως γνωστόν ο μηδενισμός του ελλείμματος του λογαριασμού ΑΠΕ, μέχρι το τέλος του 2014, αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση. Το υπουργείο ΠΕΚΑ, παρά τα μέτρα που έχει λάβει, παραδέχεται ότι το κόστος κλιμακώνεται γρηγορότερα από ότι υπολόγιζε.

Έτσι, στην επιστολή που απέστειλε η ελληνική Κυβέρνηση προς το ΔΝΤ σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης των γενικότερων υποχρεώσεων, σημειώνει ότι προκειμένου να εξαλειφθεί το προβλεπόμενο έλλειμμα του λογαριασμού ΑΠΕ, ύψους 1,7 δισ. ευρώ στο τέλος του 2014, προχωρά στη νομοθέτηση μέτρων όπως:

*Μείωση τιμών πώλησης φωτοβολταϊκής κιλοβατώρας κατά 45%.

*Αύξηση της συνεισφοράς αλληλεγγύης κατά μέσο όρο 7% για τα νέα έργα.

*Εισαγωγή νέων τιμών αγοράς από μονάδες συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης.

*Υποχρεωτικές εγγυητικές επιστολές για τις επενδύσεις ΑΠΕ.

*Είσπραξη τελών για τις άδειες παραγωγής

* Αύξηση από την 1η Ιουλίου του ειδικού τέλους ΑΠΕ

του Μιχάλη Καϊταντζίδη
euro2day.gr