Στους λίγους κερδοφόρους κλάδους στην Ελλάδα το 2012 τα ζυμαρικά

Σύμφωνα με τα εταιρικά τους αποτελέσματα, οι τέσσερις εγχώριες βιομηχανίες ζυμαρικών, ως σύνολο κατέγραψαν το 2012 αύξηση των πωλήσεων και μείωση των κερδών, για δεύτερο συνεχόμενο έτος.

Τα αθροιστικά έσοδα των τεσσάρων μεγάλων επιχειρήσεων παραγωγής ζυμαρικών από τις πωλήσεις προϊόντων και εμπορευμάτων τους στην ελληνική και τη διεθνή αγορά, με τα σήματά τους ή και με τα σήματα εμπορικών αλυσίδων λιανεμπορίου, ανήλθαν το 2012 σε 181,23 εκατ. ευρώ, έναντι 175,42 εκατ. ευρώ το 2011 (167,85 εκατ. ευρώ το 2010). Αυξήθηκαν, δηλαδή, περίπου κατά 3% σε ποσοστό και κατά 5,81 εκατ. ευρώ σε αξία, σε ετήσια βάση.

Συγχρόνως, τα μεικτά κέρδη τους μειώθηκαν κατά 5%, σε 51,04 εκατ. ευρώ, έναντι 53,83 εκατ. ευρώ (65,09 εκατ. ευρώ το 2010), καθώς το μεικτό περιθώριο συρρικνώθηκε κατά 2,5 εκατοστιαίες μονάδες (28,2%, από 30,7% το 2011 και 38,8% το 2010). Επίσης, τα λειτουργικά κέρδη τους προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκαν σε 17,50 εκατ. ευρώ (9,7% των πωλήσεων), από 18,35 εκατ. ευρώ και 10,5% των πωλήσεων το 2011 και 26,60 εκατ. ευρώ και 15,8% των πωλήσεων το 2010. Μειώθηκαν, δηλαδή, περίπου κατά 5% σε ποσοστό και κατά 0,84 εκατ. ευρώ σε αξία.

Τα αθροιστικά αποτελέσματα προ φόρων των τεσσάρων επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν αποκλειστικό ή βασικό αντικείμενο την παραγωγή ζυμαρικών για την εγχώρια και τη διεθνή αγορά, ήταν κέρδη ύψους 7,41 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 10,28 εκατ. ευρώ το 2011 (19,02 εκατ. ευρώ το 2010), μειωμένα κατά 28%.

Μετά την καταβολή φόρων τα αθροιστικά καθαρά κέρδη ήταν ύψους 5,60 εκατ. ευρώ το 2012, έναντι 7,25 εκατ. ευρώ το 2011 (13,67 εκατ. ευρώ το 2010), μειωμένα κατά 23%.

Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών των εν λόγω επιχειρήσεων, οι οποίες οφείλουν και στην παραγωγή ή εμπορία άλλων ειδών διατροφής σημαντικό μέρος του κύκλου εργασιών τους.

Αναλυτικότερα:

- Η Barilla Hellas ΑΕ, πρώην Misko ΑΕ, που ανήκει στην ιταλική εταιρεία Barilla και διαθέτει βιομηχανική μονάδα στα Οινόφυτα Βοιωτίας, πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 73,82 εκατ. ευρώ, έναντι 74,90 εκατ. ευρώ (71,49 εκατ. ευρώ το 2010), μειωμένες κατά 1,5%. Κατέγραψε EBITDA 5,69 εκατ. ευρώ (-0,5%), κέρδος προ φόρων 3,45 εκατ. ευρώ (3,42 εκατ. ευρώ το 2011 και 6,82 εκατ. ευρώ το 2010) και καθαρό κέρδος 2,58 εκατ. ευρώ (2,42 εκατ. ευρώ το 2011 και 3,97 εκατ. ευρώ το 2010), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 53,48 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 31,81 εκατ. ευρώ).

- Η Μέλισσα Κίκιζας ΑΒΕΕ Τροφίμων, που ανήκει στην οικογένεια Γιώργου Κίκιζα και διαθέτει βιομηχανική μονάδα στη Λάρισα, πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 67,67 εκατ. ευρώ, έναντι 67,40 εκατ. ευρώ (70,04 εκατ. ευρώ το 2010), μειωμένες κατά 0,5%. Κατέγραψε EBITDA 6,60 εκατ. ευρώ (-16,1%), κέρδος προ φόρων 2,26 εκατ. ευρώ (4,62 εκατ. ευρώ το 2011 και 8,24 εκατ. ευρώ το 2010) και καθαρό κέρδος 1,71 εκατ. ευρώ (3,24 εκατ. ευρώ το 2011 και 7,20 εκατ. ευρώ το 2010), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 51,09 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 30,69 εκατ. ευρώ).

- Η Γιούριμακ AE, που ανήκει σε κοινοπραξία της ιταλικής εταιρείας Eurimac και της ελληνικής Macvel και διαθέτει βιομηχανική μονάδα στο Κιλκίς, πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 26,36 εκατ. ευρώ, έναντι 21,99 εκατ. ευρώ (18,80 εκατ. ευρώ το 2010), αυξημένες κατά 19,9%. Κατέγραψε EBITDA 4,12 εκατ. ευρώ (+10,8%), κέρδος προ φόρων 1,01 εκατ. ευρώ (1,73 εκατ. ευρώ το 2011 και 3,20 εκατ. ευρώ το 2010) και καθαρό κέρδος 0,79 εκατ. ευρώ (0,84 εκατ. ευρώ το 2011 και 2,08 εκατ. ευρώ το 2010), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 30,93 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 22,95 εκατ. ευρώ).

- Η Ήλιος Ζυμαρικά AΒΕE, που ανήκει στην οικογένεια Παναγιώτη Δάκου και διαθέτει βιομηχανική μονάδα στη Μεταμόρφωση Αττικής, πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 13,39 εκατ. ευρώ, έναντι 11,13 εκατ. ευρώ (7,52 εκατ. ευρώ το 2010), αυξημένες κατά 20,3%. Κατέγραψε EBITDA 1,09 εκατ. ευρώ (+4,9%), κέρδος προ φόρων 0,69 εκατ. ευρώ (0,53 εκατ. ευρώ το 2011 και 0,77 εκατ. ευρώ το 2010) και καθαρό κέρδος 0,53 εκατ. ευρώ (0,41 εκατ. ευρώ το 2011 και 0,42 εκατ. ευρώ το 2010), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 9,70 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 5,07 εκατ. ευρώ).

Η μέση απόδοση των ιδίων κεφαλαίων των τεσσάρων επιχειρήσεων σε καθαρά κέρδη ήταν 6,3% (8,3% το 2011 και 16,3% το 2010).

Η μέση απόδοση του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων των τεσσάρων επιχειρήσεων σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ήταν 12,1% (12,4% το 2011 και 17,9% το 2010).

ΑΠΕ-ΜΠΕ