Στο Ε1 θα δηλώνονται οι τόκοι καταθέσεων

Για το 2013, υποχρέωση δήλωσης για ποσά άνω των 250 ευρώ. Η διάταξη για τη δήλωση των τόκων των καταθέσεων περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών «Ενσωμάτωση της Oδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση του Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

Στο άρθρο 64 (παρ. 7) του νομοσχεδίου προβλέπεται ότι ειδικά για το οικονομικό έτος 2013 για τα εισοδήματα από τόκους καταθέσεων σε Ελλάδα και εξωτερικό ή τόκους από ομολογιακά δάνεια, δεν υφίσταται υποχρέωση δήλωσής τους, εφόσον το συνολικό καθαρό ποσό αυτών δεν υπερβαίνει τα 250 ευρώ.

Σημειώνεται ότι η σχετική απόφαση για το πώς θα δηλωθούν στο Ε1 οι τόκοι καταθέσεων και το τι θα ισχύσει για τους συνδικαιούχους λογαριασμών, αναμένεται να εκδοθεί τις επόμενες ημέρες.

Όπως έχει γνωστό, κατά την εγγραφή των καταθέσεων στο Ε1 θα πρέπει να δηλώνεται το «πραγματικό γεγονός», δηλαδή οι τόκοι να εγγράφονται στη δήλωση εκείνου που ανήκουν τα χρήματα και όχι στον συνδικαιούχο.
forologikanea.gr