Μείωση του Κύκλου εργασιών στις χερσαίες μεταφορές το 1ο τρίμηνο του έτους

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο ∆είκτης Κύκλου Εργασιών στις χερσαίες µεταφορές και µεταφορές µέσω αγωγών του Α΄ τριµήνου 2013, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο ∆είκτη του Α΄ τριµήνου 2012, παρουσίασε µείωση 4,8%, έναντι αύξησης 1,2% που σηµειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2012 προς το 2011.

Ο ∆είκτης Κύκλου Εργασιών στις πλωτές µεταφορές του Α΄ τριµήνου 2013, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο ∆είκτη του Α΄ τριµήνου 2012, παρουσίασε µείωση 10,2%, έναντι µείωσης 13,8% που σηµειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2012 προς το 2011.

Ο ∆είκτης Κύκλου Εργασιών στις αεροπορικές µεταφορές του Α΄ τριµήνου 2013, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο ∆είκτη του Α΄ τριµήνου 2012, παρουσίασε µείωση 1,1%, έναντι µείωσης 5,7% που σηµειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2012 προς το 2011.

Ο ∆είκτης Κύκλου Εργασιών στην αποθήκευση και στις υποστηρικτικές προς τη µεταφορά δραστηριότητες του Α΄ τριµήνου 2013, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο ∆είκτη του Α΄ τριµήνου 2012, παρουσίασε µείωση 2,0%, έναντι µείωσης 16,6% που σηµειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2012 προς το 2011.

Ο ∆είκτης Κύκλου Εργασιών στις δραστηριότητες των ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωµένων ταξιδιών, υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες του Α΄ τριµήνου 2013, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο ∆είκτη του Α΄ τριµήνου 2012, παρουσίασε µείωση 4,1%, έναντι µείωσης 37,8% που σηµειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2012 προς το 2011.
epixeiro.gr