Πιλοτική χρήση LED στον οδοφωτισμό ανακοίνωσε η Εγνατία

Την πιλοτική χρήση λαμπτήρων LED ανακοίνωσε ότι θα χρησιμοποιήσει η Εγνατία Οδός ΑΕ στον ομώνυμο αυτοκινητόδρομο για τον περιορισμό της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και της μείωσης του κόστους της.

Οπως αναφέρει η εταιρεία, θα εξεταστεί η πιλοτική χρήση στον οδοφωτισμό «ενεργειακά αποδοτικών φωτιστικών με λαμπτήρες νέας τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED)» και για τον σκοπό αυτό, «και λαμβάνοντας υπόψη τις σύνθετες τεχνικοοικονομικές παραμέτρους ενός τέτοιου εγχειρήματος», θα διαθέσει «επιλεγμένα πεδία δοκιμής, σε εταιρείες - προμηθευτές που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την υλοποίηση πιλοτικών έργων μικρής κλίμακας και μικρής χρονικής διάρκειας».

Στη συνέχεια, «θα συγκριθούν και θα αναλυθούν τα τεχνικοοικονομικά στοιχεία μεταξύ συμβατικών φωτιστικών με λαμπτήρες εκκένωσης υψηλής έντασης HPS και φωτιστικών με λαμπτήρες διόδων φωτοεκπομπής LED», αναφέρεται. Η παρακολούθηση της λειτουργίας των πιλοτικών εφαρμογών θα γίνεται από τη δημόσια εταιρεία.