Φορολογική παγίδα για τα φωτοβολταϊκά στέγης

Μία ακόμη «παγίδα» κρύβει το βιβλιαράκι των οδηγιών για τη συμπλήρωση των φετινών φορολογικών δηλώσεων η οποία, αυτή τη φορά, αφορά όσους έχουν εισοδήματα από φωτοβολταϊκά που έχουν τοποθετήσει στη στέγη τους.

Πρόκειται για εισοδήματα τα οποία, όπως και κάποια άλλα, φέτος θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγραφούν στη φορολογική δήλωση, σε αντίθεση με την περυσινή χρονιά οπότε η αναγραφή τους ήταν υποχρεωτική.

Λόγω της συγκεκριμένης πρόβλεψης, πολλοί φορολογούμενοι οι οποίοι επένδυσαν στα οικιακά φωτοβολταϊκά, ξεπερνούν το όριο εισοδήματος των 12.000 ευρώ με αποτέλεσμα να χρεώνονται με εισφορά αλληλεγύης 1% επί του συνόλου του εισοδήματός τους.

Τι αναφέρει το «βιβλιαράκι»

Τα παραπάνω περιγράφονται αναλυτικά στο βοήθημα της εφοράς για τα εισοδήματα που πρέπει να δηλωθούν στους κωδικούς 659-660 (αφορά εισοδήματα που έχουν ήδη φορολογηθεί ή απαλλάσσονται της φορολογίας):

«Γράψτε τα χρηματικά ποσά ή τα πραγματικά έσοδα που αποκτήσατε το 2012, τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο όπως εισόδημα από

-πράξεις RΕΡ0S,

-το εξωιδρυματικό επίδομα και το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται η σύνταξη τυφλών (όχι ολικά τυφλών) και προσώπων με απόλυτη αναπηρία (όχι με κινητική αναπηρία άνω του 80%),

-συντάξεις αλλοδαπής προέλευσης που φορολογούνται μόνο στην αλλοδαπή, σύνταξη

-επιδόματα πολύτεκνης μητέρας,

-κέρδη από πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α.Α. και μη εισηγμένων στο Χ.Α.Α., -ειδικά επιδόματα επικίνδυνης εργασίας,

-μερίσματα ημεδαπών και αλλοδαπών ναυτιλιακών εταιριών που απαλλάσονται από το φόρο

-τόκοι καταθέσεων τραπεζών ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης, τόκοι έντοκων γραμματίων του Δημοσίου, τόκοι ομολόγων του Δημοσίου, τόκοι από ομολογίες που εκδίδονται από εταιρίες ή επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα, τόκοι ομολογιακών δανείων που εκδίδονται στην αλλοδαπή, αμοιβές και μισθοί μελών Δ.Σ. ανώνυμης εταιρίας που έγινε παρακράτηση φόρου 35%, ωφέλεια από πώληση εταιρικού μεριδίου, μερίσματα ημεδαπών Α.Ε., κέρδη που διανέμουν ημεδαπές ΕΠΕ και συνεταιρισμοί, κλπ.), όπως αυτά προκύπτουν μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος που τα βαρύνει καθώς και τα μερίσματα από αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, αλλοδαπές Ε.Π.Ε. κ.λ.π

-στους κωδικούς αυτούς θα γραφτούν τα κέρδη φυσικών προσώπων και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που εμπίπτουν στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαϊου 2003, από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προς την εταιρεία "Δ.Ε.Η. Α.Ε." ή άλλο προμηθευτή, μετά από την ένταξη τους στο "Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκων Συστημάτων μέχρι δέκα (10) kw"»

Το παράδειγμα

Για να δούμε όμως τι σημαίνει στην πράξη η υποχρεωτική αναγραφή των εισοδημάτων από φωτοβολταϊκά στις στέγες, ας χρησιμοποιησούμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα: ένας φορολογούμενος έχει ετήσιο εισόδημα 7.000 ευρώ από μισθούς και έχει εγκαταστήσει στη στέγη του φωτοβολταϊκό σύστημα από το οποίο εισπράττει κάθε χρόνο περίπου το ποσό των 6.000 ευρώ. Ο συγκεκριμένος φορολογούμενος θα κληθεί να καταβάλει και εισφορά αλληλεγγύης.

Και αυτό διότι μετά την προσθήκη του εισοδήματος του φωτοβολταϊκού συστήματος το συνολικό του εισόδημα διαμορφώνεται στα 13.000 ευρώ (το όριο επιβολής της εισφοράς αλληλεγγύης είναι 12.000 ευρώ). Ο συγκεκριμένος φορολογούμενος θα κληθεί να πληρώσει ετήσια εισφορά αλληλεγγύης 1%, δηλαδή 130 ευρώ.

Μάλιστα θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι φορολογούμενοι θα πρέπει να συνυπολογίσουν το εισόδημα αυτό και για τις ελάχιστες απαιτούμενες αποδείξεις. Ενώ ο συγκεκριμένος φορολογούμενος μόνο για το εισόδημα από μισθούς θα έπρεπε να δηλώσει αποδείξεις αξίας 1.500 ευρώ (25% των 6.000 ευρώ) , με την προσθήκη του εισοδήματος και από το φωτοβολταϊκό σύστημα θα πρέπει να δηλώσει αποδείξεις αξίας 3.250 ευρώ (25% των 13.000 ευρώ).