Ώθηση στην Ευρωπαϊκή αγορά real estate το 2013 σύμφωνα με την Ernst & Young

Αύξηση του όγκου των συναλλαγών στην αγορά ακινήτων της Ευρώπης, προβλέπεται ότι θα σημειωθεί εντός του 2013, υπερβαίνοντας τα επίπεδα του 2012.
Η ανοδική τάση φαίνεται να οφείλεται, τουλάχιστον εν μέρει, στην προσδοκία της αύξησης της διασυνοριακής επενδυτικής δραστηριότητας και τις συνεχιζόμενες πληθωριστικές πιέσεις, όπως τονίζεται στην έκθεση Real Estate Investments Indicator 2013 της Ernst & Young. Όσον αφορά στις προοπτικές για Συγχωνεύσεις και Εξαγορές (Σ&Ε) στον κλάδο, αυτές διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Αναλυτικότερα, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων σε 12 από τις 15 χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα, προβλέπει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από διεθνείς επενδυτές ακινήτων το 2013 , σε σύγκριση με το 2012. Ωστόσο, η περιορισμένη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης θα συνεχίσει να λειτουργεί ως εμπόδιο. Επιπλέον, η συνεχιζόμενη αναντιστοιχία στις τιμές μεταξύ πωλητών και αγοραστών επίσης αναμένεται να λειτουργήσει ως τροχοπέδη για τις επενδύσεις.

Ο Hartmut Fründ, επικεφαλής του Global Transaction Real Estate, σχολιάζει: «Οι διεθνείς κεφαλαιαγορές δεν έχουν ανακτήσει ακόμη τα προ της κρίσης επίπεδα ρευστότητας, όμως υπάρχουν ενδείξεις ότι το οικονομικό κλίμα φαίνεται πιο ευνοϊκό για επενδύσεις σε ακίνητα. Τόσο ο αριθμός όσο και η αξία των συναλλαγών το 2013 είναι πιθανό να υπερβούν τα επίπεδα του 2012.»

Στην έκθεση υπογραμμίζεται επίσης ότι, ενώ κάποιοι νέοι κανονισμοί ενδέχεται να κάνουν πιο δύσκολη την πρόσβαση των επενδυτών του real estate σε παραδοσιακές πηγές χρηματοδότησης, ωστόσο μπορεί, την ίδια στιγμή, να αυξηθούν οι εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης.

Αντιστροφή της τύχης

Σχεδόν τα τρία τέταρτα των επενδυτών που ρωτήθηκαν πιστεύουν ότι, η συνεχιζόμενη αδυναμία της οικονομίας της Ευρωζώνης θα ενισχύσει τη δραστηριότητα των Ευρωπαίων επενδυτών στις αγορές ακινήτων. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη στροφή των επενδυτών σε όλη την Ευρώπη προς τα ακίνητα. Πρόκειται για μια αντιστροφή των δεδομένων που επικρατούσαν πριν ένα χρόνο, όταν η διάθεση για παρόμοιες επενδύσεις ήταν περιορισμένη, καθώς οι επενδυτές περίμεναν να δουν πώς θα εξελιχθεί η κρίση.»

Ωστόσο, η εικόνα διαφοροποιείται από χώρα σε χώρα. Ορισμένες χώρες εκτός Ευρωζώνης, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, είναι σήμερα συγκριτικά πιο ελκυστικές για επενδύσεις σε ακίνητα από ορισμένες χώρες της Ευρωζώνης. Επίσης, οι νότιες και ορισμένες περιφερειακές ευρωπαϊκές αγορές ακινήτων αντιμετωπίζονται με σχετικά μεγαλύτερη επιφυλακτικότητα από τις αγορές της κεντρικής ή Βόρειας Ευρώπης.

Οι ερωτηθέντες σε 13 από τις 15 χώρες, πιστεύουν επίσης ότι οι πληθωριστικές πιέσεις θα ωθήσουν τους επενδυτές προς την ακίνητη περιουσία που παραδοσιακά θεωρείται ως φυσική εξασφάλιση έναντι του πληθωρισμού μεσοπρόθεσμα. Πάνω από το 80% των επενδυτών στη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ελβετία συμφωνούν ότι οι ανησυχίες σχετικά με τον πληθωρισμό θα ενισχύσουν τις επενδύσεις σε ακίνητα, σε αντίθεση με το μόλις 20% στην Ιταλία.

Οι επιπτώσεις των νέων κανονισμών

Οι επενδυτές παραμένουν ανήσυχοι σχετικά με τις επιπτώσεις ενός αυστηρότερου κανονιστικού περιβάλλοντος, και ιδιαίτερα της Βασιλείας ΙΙΙ, στη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης. Οι ερωτηθέντες στο σύνολό τους εκτιμούν ότι η Βασιλεία ΙΙΙ θα κάνει τα δάνεια λιγότερο ελκυστικά για τις τράπεζες και θα οδηγήσει σε περαιτέρω συγκράτηση των επιχειρηματικών δανείων. Η άποψη αυτή ήταν ισχυρότερη στην Αυστρία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, με ποσοστά 85%, 83% και 81% των ερωτηθέντων, αντίστοιχα να δηλώνουν ότι συμφωνούν. Συγχρόνως, άλλες πρόσφατες οδηγίες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν νέους πόρους χρηματοδότησης. Όσον αφορά στον κανονισμό Solvency II, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες βλέπουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν ως πηγές χρηματοδότησης για επενδύσεις σε ακίνητα στο μέλλον οι ασφαλιστικές εταιρείες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία, με εξαίρεση τους Ιταλούς ερωτηθέντες που διαφωνούν.

Ο Hartmut Fründ σχολιάζει: «Η χρηματοδότηση του real estate έχει αλλάξει και θα συνεχίσει να εξελίσσεται, επηρεάζοντας την οικονομική ισχύ των δυνητικών αγοραστών. Παρ 'όλα αυτά, οι συμμετέχοντες στην αγορά αναμένουν ότι θα βρεθούν νέοι τρόποι χρηματοδότησης, δεδομένου ότι οι περισσότεροι επενδυτές προβλέπουν μια αύξηση του όγκου των συναλλαγών, παρά τους νέους κανονισμούς.»

Αυξητικές προοπτικές για χώρους γραφείων και καταστημάτων λιανικής

Σύμφωνα με την πλειοψηφία των ερωτηθέντων, οι τιμές για χώρους γραφείων και καταστήματα λιανικής αναμένεται να αυξηθούν, ή τουλάχιστον να παραμείνουν σταθερές, σε όλη την Ευρώπη. Εκτιμάται ότι οι τιμές γραφείων σε περιοχές της περιφέρειας, όπως η ανατολική Ευρώπη, ιδιαίτερα η Ρωσία, και η Τουρκία, έχουν προοπτική να αυξηθούν. Το ίδιο ισχύει και για καταστήματα λιανικής.

Παρά την αισιοδοξία για την αύξηση των τιμών των ακινήτων γραφείων, οι ερωτηθέντες θεωρούν ότι είναι λιγότερο πιθανό να εστιασθούν οι επενδύσεις στην αγορά αυτή το 2013 σε σχέση με το 2012. Αντίθετα, είναι πιθανό οι επενδυτές στις περισσότερες χώρες να συνεχίσουν να εστιάζουν στους χώρους λιανικής πώλησης.

Ωστόσο, τα οικιστικά ακίνητα θα συνεχίσουν να συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των επενδυτών στις περισσότερες από τις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα, με εξαίρεση την Ιταλία, την Ισπανία και το Λουξεμβούργο, ενώ στη Γερμανία και την Ελβετία παραμένουν περιζήτητα.
epixeiro.gr