Δράσεις Marie Curie: Προσκλήσεις υποβολής υποψηφιοτήτων για επιχορηγήσεις έρευνας συνολικού ύψους 227 εκατομμυρίων ευρώ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει προσκλήσεις υποβολής υποψηφιοτήτων για την τελευταία δέσμη επιδοτούμενων των δράσεων Marie Curie στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα (ΠΠ7, 2007-13).
Πρόκειται για συνολικό ποσό ύψους 227 εκατομμυρίων ευρώ -που είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει χορηγηθεί από το ταμείο «Δράσεις Marie Curie» σε μία δόση- και θα χορηγηθεί σε 1 000 περίπου έμπειρους ερευνητές φέτος. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων είναι η 14η Αυγούστου 2013.

Η κ. Aνδρούλλα Βασιλείου, ευρωπαία επίτροπος είναι αρμόδια για τις δράσεις Marie Curie, δήλωσε: "Σε εποχές δημοσιονομικής λιτότητας, οι δημόσιες δαπάνες πρέπει να απευθύνονται σε πολιτικές που αποφέρουν τα μεγαλύτερα οφέλη για τους πολίτες και την ευρωπαϊκή οικονομία. Οι υποτροφίες Marie Curie εξασφαλίζουν ενίσχυση για άριστη έρευνα σε τομείς όπως η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, που μπορεί να καταλήξει σε αποτέλεσματα που θα μεταμορφώσουν τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων. Πρόσφατα, οι δικαιούχοι των υποτροφιών Marie Curie διεξήγαγαν έρευνα με εντυπωσιακά αποτελέσματα για την αντιμετώπιση της ηπατίτιδας C και της ελονοσίας, για παράδειγμα.»

Οι ατομικές υποτροφίες Marie Curie υποστηρίζουν την κινητικότητα των ερευνητών εντός της Ευρώπης και πέραν αυτής – αλλά και βοηθούν στην προσέλκυση των καλύτερων ξένων ερευνητών που θέλουν να εργαστούν στην ΕΕ. «Το κύρος των δράσεων Marie Curie και η εξαιρετική πλαισίωση που παρέχουν συνέβαλαν στο να υποβάλω την αίτησή μου. Μου έδωσαν τη δυνατότητα να εργαστώ στο Λονδίνο και να διαμορφώσω ένα πολύ μεγάλο δίκτυο με διεθνείς συνεργάτες», σχολίασε ο Armando Arias Esteban από τη Mαδρίτη, που απέσπασε διετή υποτροφία για το Imperial College.

Οι ατομικές υποτροφίες θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν με το νέο όνομα Δράσεις Marie Skłodowska-Curie στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», που ξεκινά το 2014.

Για υποβολή αιτήσεων εδώ


Τι είναι οι δράσεις Marie Curie;

Οι Δράσεις Marie Curie προωθούν τη σταδιοδρομία στην έρευνα στην Ευρώπη μέσω χρηματοδοτικών σχημάτων και διευθύνονται από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο προϋπολογισμός της περιόδου 2007-2013 για τις δράσεις Marie Curie ανέρχεται σε 4,7 δισεκατομμύρια. Σχεδόν το μισό της χρηματοδότησης (48%) αφορά επιμόρφωση για ερευνητές διδακτορικού επιπέδου (PhD), από το οποίο το 24% χορηγείται σε υποτροφίες για ερευνητές που έχουν πάνω από τέσσερα χρόνια πείρα μεταπτυχιακών σπουδών. Τα υπόλοιπα δίνονται για ενίσχυση συμπράξεων βιομηχανίας-ακαδημαϊκού κόσμου, επιδοτήσεις ολοκλήρωσης σταδιοδρομίας (για ερευνητές που επιστρέφουν στην ΕΕ), ανταλλαγές και ειδικές ενισχύσεις όπως για τη «Νύχτα των ερευνητών της ΕΕ».

Από το 2007 έχουν δοθεί πάνω από 4 000 υποτροφίες Marie Curie σε ερευνητές που εργάζονται σε 50 χώρες και αντιπροσωπεύουν πάνω από 90 εθνικότητες. Σχεδόν 780 εκατομμύρια ευρώ έχουν διατεθεί μέχρι σήμερα για ατομικές υποτροφίες, με μέσο όρο επιχορήγησης τις 195 000 ευρώ. Η επιχορήγηση καλύπτει συνήθως αποδοχές δύο ετών, επίδομα κινητικότητας, το κόστος της έρευνας και γενικά έξοδα για το ίδρυμα υποδοχής. Περίπου το 37% των δικαιούχων είναι γυναίκες. Οι κύριοι προορισμοί των υποτρόφων Marie Curie είναι το ΗΒ, οι ΗΠΑ, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ελβετία. Επίσης, άλλες 75 χώρες υποδέχονται υποτρόφους των δράσεων Μarie Curie.

Πώς λειτουργούν οι ατομικές υποτροφίες;

Οι ερευνητές υποβάλλουν σε ατομικό επίπεδο αίτηση για χρηματοδότηση σε συνδυασμό με το ίδρυμα υποδοχής που έχουν υπόψη τους. Ανεξάρτητοι ειδικοί επιλέγουν τους ερευνητές που θα λάβουν την επιχορήγηση, βάσει των προσόντων τους, των πτυχών καινοτομίας της έρευνας και της προσέγγισης ως προς την επιμόρφωση, καθώς και με κριτήριο την ενίσχυση που παρέχει το ίδρυμα υποδοχής και τις προοπτικές σταδιοδρομίας του ερευνητή.

Επιχορήγηση μπορεί να δοθεί για τρία είδη ατομικών υποτροφιών:
  • Ευρωπαϊκές υποτροφίες για επαγγελματική εξέλιξη (IEF): ενισχύουν οικονομικά ερευνητές που αποκτούν γνώσεις και νέες δεξιότητες σε άλλη χώρα εντός της Ευρώπης.
  • Διεθνείς υποτροφίες εξωτερικού (IOF): παρέχουν στους ερευνητές την ευκαιρία να αποκτήσουν νέεες γνώσεις σε έναν οργανισμό υψηλού επιπέδου εκτός Ευρώπης. Στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης, οι ερευνητές πρέπει να επιστρέψουν στην Ευρώπη και να μοιραστούν τις νέες γνώσεις.
  • Διεθνείς υποτροφίες εσωτερικού (IIF): δίνουν τη δυνατότητα σε ερευνητές εκτός Ευρώπης να επιμορφωθούν σε ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Τι θα γίνει με τις ατομικές υποτροφίες μετά το 2014;

Οι ατομικές υποτροφίες θα διατηρηθούν ως δράσεις «Marie Skłodowska-Curie» του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και θα εμπεριέχουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης περιόδου σε άλλο είδος οργανισμού (π.χ. εταιρεία). Οι λεπτομέρειες του προγράμματος συζητούνται ακόμη από τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να δημοσιεύσει την πρώτη νέα πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για ατομικές υποτροφίες έως τα τέλη του 2013.