ΓΝΩΜΕΣ: Σύγκρουση ΔΕΗ – Βιομηχανίας λόγω της χρέωσης των ρύπων

του Αντώνη Κοντολέων* |
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έγκαιρα θεσμοθέτησε μέτρα που δίνουν την δυνατότητα στα κράτη μέλη να δώσουν νόμιμη κρατική βοήθεια σε συγκεκριμένους βιομηχανικούς κλάδους εντάσεως ενέργειας για να αντισταθμίσουν την επιβάρυνση που θα υποστούν από 1/1/2013 καθώς η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από θερμικούς σταθμούς θα επιβαρύνεται από το κόστος αγοράς εκπομπών CO2.

O λόγος ήταν απλός. Να μην πληγεί η διεθνής ανταγωνιστικότητα της ενεργοβόρου βιομηχανίας της Ευρώπης που είναι κύρια εξαγωγική και αναγκαστεί ή να μεταφερθεί εκτός Ευρώπης ή να κλείσει.

Σε εφαρμογή της σχετικής οδηγίας οι μεγάλες βιομηχανικές χώρες της Ευρώπης έχουν θεσμοθετήσει ήδη μηχανισμούς αντιστάθμισης, πέραν βέβαια άλλων μέτρων με τα οποία στηρίζουν την βιομηχανία τους (μειωμένη τιμή για τέλη ΑΠΕ, ελάχιστη ή καθόλου φορολόγηση της ενέργειας, ανταγωνιστική αγορά ενέργειας, κ.ά).

Σημειώνουμε ότι η διαδικασία αυτή είναι χρονοβόρος γιατί εκτός των άλλων απαιτείται η υποβολή του σχετικού φακέλου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς έγκριση.

Η Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ) έγκαιρα έθεσε το θέμα στο αρμόδιο Υπουργείο ΠΕΚΑ. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) υποστήριξε την αναγκαιότητα θεσμοθέτησης μηχανισμού αντιστάθμισης.

Οι περισσότερες βιομηχανίες έχουν ήδη φθάσει το ύστατο όριο αντοχής και καθημερινά πλέον ανακοινώνονται κλεισίματα εργοστασίων. Η ελληνική βιομηχανία περισσότερο από ποτέ, και λόγω της ύφεσης, έχει ανάγκη αυτού του μηχανισμού.

Εάν μπορούμε να κατανοήσουμε τους λόγους που το Υπουργείο τον Ιανουάριο επιβάρυνε τη βιομηχανία αυξάνοντας το τέλος ΑΠΕ, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τους λόγους για τους οποίους καθυστερεί να θεσμοθετήσει ένα μηχανισμό βάσει των Κατευθυντηρίων Γραμμών που έχει εκδώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το κόστος του μηχανισμού αντιστάθμισης που θα αποτελέσει ένα στήριγμα για όλη την εγχώρια βιομηχανία, είναι της τάξης των 20 εκ Ευρώ ετησίως!

Η επιβάρυνση από τους ρύπους που έχει επιβάλλει η ΔΕΗ στα τιμολόγια της τους πρώτους 2 μήνες του 2013 είναι περίπου 5 Ευρώ/MWh, που αποτελεί αύξηση άνω του 10%.

Η ΔΕΗ για μια ακόμη φορά μονομερώς και αδιαφανώς επέβαλε την αύξηση ενώ ακόμη δεν έχει προσέλθει σε ουσιαστική διαπραγμάτευση με κανένα πελάτη της. Οι περισσότερες βιομηχανίες δεν θα αντέξουν τη νέα επιβάρυνση.

Πριν από όλα θα πρέπει να δούμε προσεκτικά το πνεύμα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 29/2009 την οποία επικαλείται η ΔΕΗ. Το πνεύμα της οδηγίας είναι μέσω της υποχρεωτικής αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών οι ηλεκτροπαραγωγοί ρυπογόγων μονάδων να πάρουν μέτρα μείωσης των εκπομπών τους άλλως θα επιβαρυνθούν και θα χάσουν μερίδιο της αγοράς.

Αυτό βέβαια θα συνέβαινε σε μια ανταγωνιστική αγορά, όχι την δική μας, όπου η ΔΕΗ επιδιώκει με το «έτσι θέλω» να ανακτήσει αυτό που η ίδια θεωρεί κόστος της, τη στιγμή μάλιστα που την τελευταία δεκαετία δεν έχει λάβει κανένα μέτρο μείωσης των εκπομπών.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η λειτουργία παλαιών ρυπογόνων μονάδων ενώ η πιο σύγχρονη μονάδα της η Μελίτη λειτουργεί περιορισμένα.

Οι τιμές που χρεώνει στα τιμολόγια της βασίζονται στην υπόθεση ότι το αποτύπωμα εκπομπών της για το 2013 θα είναι 0,86 tCo2/MWh. Όμως οι 3 πρώτοι μήνες την διαψεύδουν.

Ο μέσος συντελεστής στο διασυνδεδεμένο σύστημα για τον Ιανουάριο είναι 0,80 tCO2/MWh και για τον Φεβρουάριο 0,728 tCO2/MWh και θα βαίνει μειούμενος τους επόμενους μήνες καθώς η ενέργεια από ΑΠΕ θα αυξάνεται και η ζήτηση θα μειώνεται.

Αν ο μέσος συντελεστής απόδοσης των λιγνιτικών μονάδων ήταν 35% ( αντί του ισχύοντος 31%) ,τότε ο μέσος συντελεστής εκπομπής θα ήταν 0,73 tCO2/MWh τον Ιανουάριο και 0,666tCO2/MWh τον Φεβρουάριο.

Η επιβάρυνση της ΔΕΗ λόγω της υποχρεωτικής αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών είναι μέρος του συνολικού κόστους παραγωγής της. Το συνολικό κόστος της σαν καθετοποιημένη εταιρεία, είναι συνάρτηση τριών παραγόντων:

α) του κόστους παραγωγής β) του κόστους αγοράς από τρίτους και γ) του σταθερού κόστους.

Ας δούμε όμως εάν λόγω της εισαγωγής της υποχρεωτικής αγοράς των δικαιωμάτων έχουν αυξηθεί κάποιοι από τους ανωτέρω παράγοντες.

1) Η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας , όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ του Φεβρουαρίου 2013 ήταν μειωμένη κατά -12% ως προς τον αντίστοιχο μήνα του 2012 και κατά – 14% ως προς τον Δεκέμβρη του 2012 , λόγω κυρίως της μεγάλης διείσδυσης των Φωτοβολταϊκών.

2) Η παραγωγή των μονάδων Φυσικού Αερίου ήταν μειωμένη κατά -33% τον Φεβρουάριο 2013 ως προς τον αντίστοιχο μήνα του 2012 και κατά -28% ως προς τον Δεκέμβρη του 2012.

3) Η Οριακή τιμή του συστήματος (ΟΤΣ) κατρακυλά συνεχώς από 45 Ευρώ/MWh τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο σε 31 Ευρώ/MWh τον Μάρτιο με προφανές οικονομικό όφελος της ΔΕΗ καθώς αγοράζει φθηνότερα την αυξανόμενη συνεχώς παραγωγή των ΑΠΕ ενώ το έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ αυξάνεται.

4) Μόνο τους 2 πρώτους μήνες η υδροηλεκτρική παραγωγή ήταν αυξημένη κατά 750.000MWH ως προς τους αντίστοιχους μήνες του 2012 .Η μειωμένη υδροηλεκτρική παραγωγή ήταν ένας από τους λόγους που επικαλείτο η ΔΕΗ για τις αυξήσεις των τιμολογίων της το προηγούμενο έτος.

5) Η υποχρεωτική αγορά ρύπων βάσει του μείγματος παραγωγής της ΔΕΗ ήταν μειωμένη ως προς την πρόβλεψη της ΔΕΗ κατά 16%.

6) Η ΔΕΗ ήδη αγόραζε περίπου 5 εκ δικαιωμάτων τα προηγούμενα έτη σε τιμές μάλιστα 10-15 Ευρώ/τν CO2 , ήτοι είχε οικονομική επιβάρυνση 50-75εκ Ευρώ/ετησίως ως προς το 2013 . Προφανώς η ΔΕΗ πρέπει να ανακτήσει από την κατανάλωση μόνο την διαφορά ως την επιβάρυνση που είχε τα προηγούμενα χρόνια για αγορά δικαιωμάτων .
7) Η νέα μονάδα Φυσικού Αερίου του Αλιβερίου θα φέρει το 2013 σημαντική μείωση του κόστους παραγωγής της ΔΕΗ λόγω του υψηλού βαθμού απόδοσης της συγκρινόμενη με τις παλαιότερες μονάδες της ΦΑ .Επίσης θα μειώσει την ανάγκη της ΔΕΗ για αγορά ενέργειας από τρίτους και επομένως του κόστους αγοράς από τρίτους .

Η ΔΕΗ βάσισε την μεθοδολογία υπολογισμού της επιβάρυνσης στα τιμολόγια στην απόφαση της ΡΑΕ 643/2011 η οποία όμως αναφέρεται στην τιμή κατώφλι που επιβάλλεται να ενσωματώσει ο κάθε παραγωγός θερμικής μονάδας στην προσφορά του στην ημερήσια αγορά ( ΗΕΠ ).

Η αναφορά στην σχετική απόφαση της ΡΑΕ ουδόλως σχετίζεται με το ποιά θα είναι η ανταγωνιστική τιμή που θα διαπραγματευτεί η ΔΕΗ προμηθευτής με τους πελάτες της και ουδόλως νομιμοποιεί τις ενέργειες της ΔΕΗ για μονομερή αλλαγή των τιμολογίων.

Η ΔΕΗ πρέπει επιτέλους να αντιληφθεί ότι έχει αφενός δεσπόζουσα θέση στην αγορά και αφετέρου πρέπει να περνά στους καταναλωτές τα οφέλη που αποκομίζει από την δωρεάν διάθεση και διαχείριση σε αυτήν των λιγνιτών και των νερών.

*Ο Αντώνης Κοντολέων είναι μέλος του προεδρείου της Ένωσης Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας ΕΒΙΚΕΝ
capital.gr