ΤΕΕ/ΤΔΜ: Μονόδρομος, η άμεση συνέχιση χρηματοδότησης και υλοποίησης του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Επιστολή προς το ΥΠΕΚΑ, το Ε.Τ.Ε.ΑΝ. και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας Επιχειρηματικότητας (ΥΔΕΠΑΕ) απέστειλε το ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας, θίγοντας το θέμα της αναστολής ισχύος του προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον στην Δυτική Μακεδονία. Όπως αναφέρει και στην επιστολή ο πρόεδρος, κ. Αθανάσιος Κακάλης, η επανεκκίνηση της χρηματοδότησης και υλοποίησης του Προγράμματος αποτελεί μονόδρομο για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. 


Διαβάστε ολόκληρη την επιστολή


Αξιότιμοι Κύριοι, 


Αν και δεν υπήρξε επίσημη ενημέρωση από το Υ.Π.Ε.Κ.Α. ως υπεύθυνου για την υλοποίηση του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», περιήλθε στην αντίληψή μας ότι κατόπιν εντολής του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) προς όλες τις Τράπεζες που συμμετέχουν στο εν λόγω Πρόγραμμα, σταμάτησε η κατάθεση νέων αιτήσεων και το Πρόγραμμα αναστέλλεται για τις Περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας. Ο επικαλούμενος λόγος που οδήγησε στην εξέλιξη αυτή, είναι η πλήρης απορρόφηση των σχετικών πόρων, που αναλογούσαν στις εν λόγω δύο Περιφέρειες. 

Παρά τα προβλήματα που παρουσίασε το Πρόγραμμα από τον αρχικό του σχεδιασμό (γραφειοκρατία, υποχρεωτική διαδικασία μέσω Τραπεζών, μη διαφοροποίηση κόστους παρεμβάσεων ανάλογα με την κλιματική ζώνη), υπήρξε έντονο ενδιαφέρον από τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών τους, μεταξύ των άλλων και εξαιτίας της σημαντικής αύξησης στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης από την έναρξη της χειμερινής περιόδου 2012 και μετά. Μια εξέλιξη που είχε επισημάνει έγκαιρα το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. από το 2011, τεκμηριώνοντας ότι οι κάτοικοι της Δυτικής Μακεδονίας είχαν ήδη εισέλθει σε κατάσταση «ενεργειακής φτώχειας», γεγονός που το εν λόγω Πρόγραμμα αγνόησε παντελώς. Η βραδύτητα εξέτασης και έγκρισης αιτημάτων για προεγκρίσεις δανείων από τις Τράπεζες παραμένει μέχρι και σήμερα υπερβολική, με τους περισσότερους πολίτες που έλαβαν έγκριση να αναγκάζονται να ζητούν παρατάσεις λόγω του παρατεταμένου χειμώνα στην περιοχή, γεγονός που εμποδίζει την ευχερή εκτέλεση των έργων ενεργειακής αναβάθμισης. 

Σε μια εποχή, που η Χώρα μας «αναγκάστηκε» να εναρμονιστεί με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, είναι κάτι παραπάνω από προφανές ότι η ενεργειακή θωράκιση όσο το δυνατόν περισσότερων κτιρίων στη Δυτική Μακεδονία, με τα πολλαπλά βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη που αυτή θα επιφέρει, δεν είναι δυνατόν να ανακόπτεται. Ιδιαίτερα, όταν η ζήτηση ένταξης των πολιτών της περιοχής στο Πρόγραμμα έχει τάση αυξητική και ήδη υπάρχουν πολλοί αιτούμενοι που έχουν προκαταβάλει χρήματα, προμηθευτές που έχουν παραδώσει υλικά και εξοπλισμό, ενώ κατασκευαστές έχουν προχωρήσει τις εργασίες, δίχως όμως όλοι οι εμπλεκόμενοι πλέον, να γνωρίζουν πότε και πώς θα εξοφληθούν. 

Αποτελεί αδήριτη ανάγκη στα πλαίσια του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», η διάθεση αναλογικά περισσότερων κονδυλίων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συγκριτικά με άλλες περιοχές, διότι η διάρκεια του χειμώνα, στη δυσμενέστερη κλιματικά Δ’ Ζώνη της Χώρας, αγγίζει τους έξι (6), ακόμη και τους επτά (7) μήνες. Εξάλλου, το ποσό που προβλέπονταν από τον αρχικό προϋπολογισμό του Προγράμματος για το σύνολο των τεσσάρων Νομών της Δυτικής Μακεδονίας, είναι πολύ μικρό (15.000.000€ για την κάλυψη κατοικιών της τάξης των 1.000 και μόνο, μιας και ανά κατοικία αναλογούν 15.000€). Επομένως και στη βάση αυτή, απαιτείται επαναπροσέγγιση, τόσο του ποσού της επιδότησης ανά κατοικία, όσο και του ίδιου του ποσοστού της σχετικής επιχορήγησης. 

Συνοψίζοντας, το Τ.Ε.Ε./Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, σας καλεί αρμοδίως να εξαλείψετε τις παθογένειες του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» και να προβείτε σε άμεση συνέχιση της χρηματοδότησής του για την Δυτική Μακεδονία, ως αποτέλεσμα όμως του συνολικού επανασχεδιασμού, επαναπροσδιορισμού και απλοποίησης των διαδικασιών του. 


Για τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 

Ο Πρόεδρος 

Αθανάσιος Κακάλης