Θεαματική αύξηση κερδών για την ΚΡΙ ΚΡΙ

Αύξηση τζίρου κατά 23,8%, στα 59,299 εκατ. ευρώ, έναντι 47.907 εκατ. ευρώ το 2011, παρουσίασε για το 2012 η βορειοελλαδική βιομηχανία γάλακτος ΚΡΙ ΚΡΙ, η οποία επίσης κατέγραψε εντυπωσιακή αύξηση κερδοφορίας, κατά 136%, στα 5,2 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά τα μεγέθη της κερδοφορίας του ομίλου όπως ανακοινώνονται από την εταιρεία:

- Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε € 7.644 χιλ. έναντι € 5.170 χιλ. το 2011.
- Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 5.813 χιλ., από € 2.350 χιλ. το 2011.
- Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, που αντιστοιχούν στους ιδιοκτήτες της μητρικής, ανήλθαν σε € 5.226 χιλ., έναντι € 2.217 χιλ. της αντίστοιχης προηγούμενης χρήσης, αυξημένα κατά 136%
- Τέλος, τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους, που αντιστοιχούν στους ιδιοκτήτες της μητρικής, ανήλθαν σε € 5.113 χιλ., έναντι € 2.218 χιλ. της αντίστοιχης προηγούμενης χρήσης.

Σε εταιρικό επίπεδο, ο κύκλος εργασιών της ΚΡΙ ΚΡΙ ανήλθε σε € 57.828 χιλ. έναντι € 46.564 χιλ. το 2011. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων της εταιρίας διαμορφώθηκαν στα επίπεδα των € 5.041 χιλ, από € 3.287 χιλ. το 2011.

Σε σχέση με τις πωλήσεις, συνολικά ο Όμιλος πέτυχε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 23,8% (€ 59.299 χιλ έναντι € 47.907 χιλ) στη χρήση 2012 έναντι εκείνης του 2011.

Οι πωλήσεις παγωτού του Ομίλου παρουσίασαν αύξηση κατά 7,0% και διαμορφώθηκαν σε € 23.363 χιλ έναντι € 21.838 χιλ στην προηγούμενη χρήση. Η ΚΡΙ ΚΡΙ, μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στον κλάδο παγωτού αποτελεί, πλέον, τη μοναδική Ελληνική εταιρία παγωτού με πανελλαδική διανομή, γεγονός που της επιτρέπει να αξιοποιεί τη στροφή της κατανάλωσης σε ελληνικά προϊόντα. Παράλληλα, το χτίσιμο των βασικών της μαρκών παγωτού (MASTER και RODEO) μέσω της διαφημιστικής προβολής, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση της συνεργασίας με τη MARS και την ΙΟΝ, συνέβαλλαν καθοριστικά στην ενίσχυση των πωλήσεων της στο παγωτό. Τέλος, θετική ήταν και η επίδραση του καιρού κατά τους καλοκαιρινούς μήνες που εμφανίζεται και η υψηλότερη ζήτηση.

Οι πωλήσεις γαλακτοκομικών του Ομίλου παρουσίασαν αύξηση 38,2% και διαμορφώθηκαν σε € 35.759 χιλ έναντι € 25.868 χιλ στην προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας ανάπτυξη σε όλες τις αγορές. Στην εξέλιξη αυτή, σημαντικό ρόλο έπαιξαν η διατήρηση της ανταγωνιστικής τιμολογιακής πολιτικής, η επέκταση των συνεργασιών για την παραγωγή γιαουρτιών ιδιωτικής ετικέτας και η έντονη αύξηση της ζήτησης ελληνικού γιαουρτιού, στις αγορές του εξωτερικού.

Τέλος, οι πωλήσεις του Ομίλου στο εξωτερικό διαμορφώθηκαν στο 19,3% των συνολικών πωλήσεων, οριακά χαμηλότερα του στόχου γεωγραφικής διασποράς του 20%. Η εξαγωγική της δραστηριότητα έχει εξαπλωθεί σε περισσότερες από 10 χώρες στην Ευρώπη μεταξύ των οποίων η Δανία, η Γερμανία και η Ιταλία, καθώς και στη Μέση Ανατολή. Πρόσφατα η ΚΡΙ ΚΡΙ συνεχίζοντας την επέκταση της παρουσίας της στις ξένες αγορές, εισήχθη στην αγορά της Ολλανδίας, τοποθετώντας τα γιαούρτια της στα καταστήματα της μεγάλης αλυσίδας λιανεμπορίου Albert Heijn.
voria.gr