Ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τις ΑΠΕ με... γερμανική βοήθεια

Κοινή Δήλωση Προθέσεως για συνεργασία στην αναμόρφωση του κλάδου των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα υπέγραψαν σήμερα Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με το Γερμανικό Υπουργείο Περιβάλλοντος, Προστασίας της Φύσης και Πυρηνικής Ασφάλειας (BMU) και την Ομάδα Δράσης (Task Force) για την Ελλάδα.

Τη δήλωση υπογράφουν εκ μέρους του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ο Υφυπουργός Μάκης Παπαγεωργίου, εκ μέρους του Γερμανικού Υπουργείου ο Γενικός Γραμματέας Jürgen Becker και ο Επικεφαλής της Task Force για την Ελλάδα Horst Reichenbach.

Με τη συγκεκριμένη Δήλωση το ΥΠΕΚΑ, το BMU και η Ομάδα Δράσης εκφράζουν την πρόθεση τους να αναπτύξουν στενή συνεργασία στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, μέσα από την παροχή τεχνικής βοήθειας συμβουλευτικού χαρακτήρα σε ένα πρόγραμμα δύο φάσεων στο διάστημα 2013-15. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη μελέτη του τεχνολογικού κόστους των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, τη δημιουργία συνεργασιών στο πλαίσιο της Οδηγίας της ΕΕ για τις ΑΠΕ και την εφαρμογή καλών πρακτικών στον υποστηρικτικό μηχανισμό των ΑΠΕ.

Στόχος της συνεργασίας είναι να συμβάλει στην προετοιμασία ενός Οδικού Χάρτη, και την κατάρτιση της στρατηγικής για την εφαρμογή των απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων που θα εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα του κλάδου των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα, και παράλληλα η δημιουργία ενός υγιούς επενδυτικού περιβάλλοντος για τη βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση του ενεργειακού δυναμικού της χώρας. 

Η Διοικητική Δομή της Συνεργασίας προβλέπεται να συμφωνηθεί μεταξύ του ΥΠΕΚΑ, του BMU και της Task Force.

Η αναμενόμενη βασική χρηματοδότηση για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της Φάσης 1 και 2, είναι περίπου € 1 εκατ. Ο προϋπολογισμός θα καλύψει τα έξοδα για μια ομάδα διαχείρισης στην Αθήνα και το Βερολίνο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παράσχει συγχρηματοδότηση έως και 75% του συνολικού ποσού για την ομάδα διαχείρισης η οποία υλοποιεί και θα συντονίζει τις δράσεις στην Αθήνα. Το Γερμανικό Υπουργείο θα συμμετάσχει μέχρι 25% του ποσού που προβλέπεται.

Στο πλαίσιο της Υπογραφής, ο Υφυπουργός ΠΕΚΑ, Μάκης Παπαγεωργίου, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι για την υπογραφή της Κοινής Δήλωσης Προθέσεων με την Task Force και το Γερμανικό Υπουργείο Περιβάλλοντος.

Ως γνωστόν, στόχος του ΥΠΕΚΑ παραμένει η προώθηση και στήριξη των ΑΠΕ, μέσα από ένα ρεαλιστικό, βιώσιμο και κυρίως υλοποιήσιμο πλαίσιο προώθησης, προσαρμοσμένο στην σημερινή οικονομική κατάσταση.

Η συμβουλευτική στήριξη και η παροχή τεχνογνωσίας που προτίθεται να παράσχει η Task Force και το Γερμανικό Υπουργείο ενισχύουν περαιτέρω τις προσπάθειες της Ελληνικής Κυβέρνησης.
Η αξιοποίηση της Ευρωπαϊκής Εμπειρίας αποτελεί ισχυρό σύμμαχο για την επίτευξη των στόχων μας, δηλαδή την διασφάλιση της αξιοπιστίας του συστήματος, την ενίσχυση του επενδυτικού κλίματος και τη δημιουργία μίας υγιούς αγοράς προς όφελος του τελικού καταναλωτή.»