Το Ενεργειακό Κέντρο της Περιφέρειας Κρήτης σε ημερίδα για την αξιοποίηση των ΑΠΕ

Το Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων (ΕΚΕΤΑ/ΙΤΕΣΚ), και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) συνδιοργανώνουν την Τρίτη 5 Μαρτίου 2013 ημερίδα πληροφόρησης με θέμα «Ευρωπαϊκή Συνεργασία για την αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας», στην Καστοριά.

Στόχος της ημερίδας είναι η ενημέρωση του κοινού σχετικά με την πιλοτική εφαρμογή στην Ελλάδα του «Εγχειριδίου για την αξιολόγηση των επενδύσεων ΑΠΕ», που εκπονήθηκε από το Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης, το ΕΚΕΤΑ/ΙΤΕΣΚ και το ΚΑΠΕ στα πλαίσια του προγράμματος ENERMED. Πρόκειται για πιλοτικό σχέδιο δράσης, το οποίο έχει ως βασικό προσανατολισμό την πληροφόρηση των δυνητικών χρηστών, όπως οι Περιφέρειες και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σχετικά με τις διαδικασίες / απαιτήσεις των επενδύσεων ΑΠΕ και την υποστήριξή τους στις αποφάσεις αξιολόγησης των συγκεκριμένων έργων. Επίσης, διοργανώνεται τεχνική επίσκεψη στο Φράγμα Ιλαρίωνα και σε υδροηλεκτρικές μονάδες της Κοζάνης.

Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό Κέντρο συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου «Εφαρμογές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε Μεσογειακές Περιοχές – ENERMED» στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg MED Programme. Στο έργο αυτό συμμετέχουν 6 Μεσογειακές χώρες: Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, Κροατία, Σλοβενία και Ισπανία με κοινό στόχο τη βελτίωση και τον συντονισμό των περιφερειακών πολιτικών για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην περιοχή της Μεσογείου.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν θέμα σύγκλισης και συνεργασίας μεταξύ Μεσογειακών Περιφερειών και στρατηγικό πλεονέκτημα ανάπτυξης τους με αυξημένη βαρύτητα στην επόμενη προγραμματική και χρηματοδοτική περίοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών.

epixeiro.gr