ΤΕΕ Μαγνησίας: Κοινή επιστολή για το Αεροδρόμιο Κεντρικής Ελλάδας (Ν. Αγχιάλου)

Τις προηγούμενες ημέρες τα Τεχνικά Επιμελητήρια Μαγνησίας, Κεντρικής - Δυτικής Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας πραγματοποίησαν επίσκεψη στο αεροδρόμιο της Κεντρικής Ελλάδος (Νέας Αγχιάλου), όπου ενημερωθήκανε για τη λειτουργία, τις προοπτικές και τα προβλήματα του αερολιμένα. 

Όπως διαπιστώθηκε το αεροδρόμιο Νέας Αγχιάλου είναι το αεροδρόμιο της Κεντρικής Ελλάδος και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται από τους κατοίκους και φορείς της περιοχής. Είναι γεγονός ότι μέχρι σήμερα η εποχικότητα των πτήσεων δεν βοήθησε, ώστε οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής να αποκτήσουν τη νοοτροπία, της κατά προτεραιότητας αναζήτησης πτήσεων από το παρόν αεροδρόμιο, για τις μεταβάσεις τους εκτός Ελλάδας.

Δείτε παρακάτω αναλυτικά την επιστολή που συντάχθηκε από κοινού από τα Τεχνικά Επιμελητήρια: