Πτώση 4,8% της βιομηχανικής παραγωγής τον Γενάρη

Πτώση 4,8% εμφάνισε ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής τον Ιανουάριο του 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιανουαρίου 2012, ενώ κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011 είχε εμφανίσει μείωση 6,8%, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.

Ανάλυση ετήσιων µεταβολών µηνός Ιανουαρίου 2013, σε σύγκριση µε τον Ιανουάριο 2012 

Η µείωση του Γενικού ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής κατά 4,8% το µήνα Ιανουάριο 2013, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2012, οφείλεται στις παρακάτω µεταβολές των δεικτών των επιµέρους τοµέων βιοµηχανίας, δηλαδή: 

α. Στη µείωση του ∆είκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατοµείων κατά 13,9%. 

Ειδικότερα, στη µείωση αυτή συνέβαλαν, οι µειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη και άλλων εξορυκτικών και λατοµικών δραστηριοτήτων. 

β. Στη µείωση του ∆είκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιοµηχανιών κατά 2,4%. Ειδικότερα, στη µείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι µειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: βασικών 
µετάλλων, κατασκευής µεταλλικών προϊόντων, µηχανηµάτων και ειδών εξοπλισµού, µηχανοκίνητων οχηµάτων, ρυµουλκούµενων, ηµιρυµουλκούµενων και επίπλων. 

γ. Στη µείωση του ∆είκτη Παραγωγής Ηλεκτρισµού κατά 9,3%. 

δ. Στη µείωση του ∆είκτη Παροχής Νερού κατά 0,4%.

*** Διαβάστε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής

euro2day.gr