Παραχωρείται για 20 χρόνια ο Ιππόδρομος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή σε δημόσιο διεθνή διαγωνισμό με αντικείμενο τη χορήγηση δικαιώματος για την αποκλειστική διοργάνωση και διεξαγωγή του αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος στην Ελλάδα, για 20 χρόνια, ανακοίνωσε χθες το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου.

ΣΕ ΔΥΟ ΦΑΣΕΙΣ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Στην πρώτη φάση οι υποψήφιοι θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλοντας την εκδήλωση ενδιαφέροντος μαζί με τα προκαθορισμένα δικαιολογητικά έγγραφα, από τα οποία θα αποδεικνύεται ότι πληρούνται τα αναφερόμενα στην πρόσκληση κριτήρια επιλογής. Ο σκοπός της πρώτης φάσης είναι να επιλεγούν οι υποψήφιοι που διαθέτουν τη νομική, τεχνική και χρηματοοικονομική επάρκεια που απαιτείται για την απόκτηση του δικαιώματος, ούτως ώστε να συμμετάσχουν στη δεύτερη φάση.

Με τη σύναψη της σχετικής σύμβασης εμπιστευτικότητας οι προεπιλεγμένοι διαγωνιζόμενοι θα λάβουν το ενημερωτικό έγγραφο που θα περιγράφει τη διαδικασία και θα περιέχει οδηγίες για την υποβολή της προφοράς τους και θα έχουν το δικαίωμα, μεταξύ άλλων, να έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονική τράπεζα πληροφοριών, να υποβάλλουν μη δεσμευτικά σχόλια επί του σχεδίου της σύμβασης παραχώρησης και να καταθέσουν οικονομικές δεσμευτικές οικονομικές προσφορές μετά την οριστικοποίηση του σχεδίου της σύμβασης παραχώρησης από το ΤΑΙΠΕΔ.

Η παραλαβή των emails από το ΤΑΙΠΕΔ πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι την 12η Απριλίου, ωστόσο οι υποψήφιοι αγοραστές του ΟΔΙΕ οφείλουν να στείλουν στα γραφεία της Εμπορικής Τράπεζας σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα υποβληθέντα έγγραφα σε έντυπη μορφή και ο οποίος φάκελος θα φέρει ημερομηνία όχι μεταγενέστερη της 12ης Απριλίου.

Χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι του ΤΑΙΠΕΔ για το έργο είναι η Εμπορική Τράπεζα και η Credit Agricole και νομικοί σύμβουλοι οι δικηγορικές εταιρείες Δρυλλεράκης & Συνεργάτες και Καρατζάς & Συνεργάτες. Οι ανωτέρω θα είναι υπεύθυνοι για οιεσδήποτε διευκρινίσεις προς τους υποψήφιους επενδυτές, καθώς οι τελευταίοι θα μπορούν να θέτουν τα ερωτήματά τους με email έως την 29η Μαρτίου (στις 5 μ.μ.).

ΠΟΣΟΙ ΓΙΑ ΤΟ «ΦΙΛΕΤΟ»;

Με τον χρόνο πλέον να μετρά αντίστροφα έως την 12η Απριλίου, είναι λογικό πως στο ΤΑΙΠΕΔ αναμένουν και άλλους υποψήφιους αγοραστές για το «φιλέτο» του Μαρκόπουλου. Παρ' ότι αυτό το «φιλέτο» παραμένει προβληματικό, ουδέποτε έπαψε να κεντρίζει το ενδιαφέρον μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, με ήδη γνωστές τη γαλλική PMU, την εισηγμένη στο ΧΑ Avenir, τη νοτιοαφρικανική Phumelela Gaming & Leisure Ltd και βεβαίως την Ιντραλότ, από την οποία και έχει εξασφαλισθεί η διάθεση νέων τερματικών μηχανών.

«Αγκάθι», ωστόσο, παραμένει η αξίωση των ιδιωτών για διαχωρισμό της ακίνητης περιουσίας του Οργανισμού, που εν όψει της επερχόμενης ιδιωτικοποίησής του προσπαθεί να υπερβάλλει εαυτόν, «τρέχοντας» με γοργότερους ρυθμούς την τοποθέτηση των νέων τερματικών μηχανών - παρόμοιων με εκείνων του ΟΠΑΠ και απολύτως συμβατών με το δίκτυο - τα νέα σημεία πώλησης και βεβαίως την εισαγωγή νέων στοιχημάτων στις αλλοδαπές ιπποδρομίες.

Πρώτο στη λίστα των νέων μορφών στοιχηματισμού θα είναι το περίφημο «πενταπλό», από τα πιο δύσκολα παγκοσμίως και με ημερήσια τζακ - ποτ της τάξεως των 2 εκατ. ευρώ. Η ένταξη του «πενταπλού» στα στοιχήματα του ΟΔΙΕ αναμένεται να ξεκινήσει από πρακτορεία της Περιφέρειας, με τη διοίκηση του Οργανισμού να προκρίνει την πιλοτική έναρξή του σε πόλεις με μικρό αριθμό πρακτορείων, όπως είναι η Θεσσαλονίκη (σσ: 6-7 πρακτορεία) και η Καλαμάτα.

Παράλληλα η εταιρεία θα επιχειρήσει να αναβιώσει το λαχείο Sweepstake, η διάθεση του οποίου θα γίνεται σε περισσότερα από 13 χιλιάδες σημεία πώλησης, εντείνοντας και εν όψει της επικείμενης αποκρατικοποίησης τις ενέργειες περικοπής του λειτουργικού κόστους και εξεύρεσης δυνατότητας για εμπορική αξιοποίηση των διαθέσιμων χώρων και υποδομών του ΟΔΙΕ.

Πτωτικό το momentum

Το 2012 οι πωλήσεις του ΟΔΙΕ κινήθηκαν περαιτέρω πτωτικά, ανερχόμενες σύμφωνα με πληροφορίες στα 85 εκατ. ευρώ, έναντι 124,11 εκατ. ευρώ το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, ενώ οι καθαρές ζημιές κρατήθηκαν στα επίπεδα των αντίστοιχων του 2011 (σσ: 21,90 εκατ. ευρώ).

Μετά το 2008, οπότε ο ΟΔΙΕ εμφάνισε πωλήσεις 298,23 εκατ. ευρώ και ζημιές χρήσης 25,536 εκατ. ευρώ, ο τζίρος του ΟΔΙΕ αρχίζει να φθίνει ταχύτατα, δεδομένων των αυξανόμενων προβλημάτων στο εβδομαδιαίο καλεντάρι των ελληνικών ιπποδρομιακών συγκεντρώσεων και την αποχώρηση μεγάλου αριθμού ποιοτικών δρομώνων ίππων που οδηγεί στη διεξαγωγή δύο μόλις ελληνικών ιπποδρομιακών συγκεντρώσεων την εβδομάδα.

Το 2009 οι πωλήσεις του ΟΔΙΕ κατήλθαν στα 261,227 εκατ. ευρώ, οι ζημιές αυξήθηκαν περαιτέρω στα 27,063 εκατ. ευρώ και τα ίδια κεφάλαια ήταν αρνητικά κατά 26,884 εκατ. ευρώ. Το 2010 - χρονιά μάλιστα που σηματοδότησε στο τέλος Αυγούστου και την έναρξη των γαλλικών ιπποδρομιών - οι πωλήσεις της εταιρείας μειώθηκαν περαιτέρω στα 194,35 εκατ. ευρώ (-26%), οι καθαρές ζημιές στα 28,32 εκατ. ευρώ (+5%), οι βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις στα 116,06 εκατ. ευρώ και 126,21 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, οι συσσωρευμένες ζημιές ανέρχονταν στα 152,86 εκατ. ευρώ, ενώ τα αρνητικά ίδια κεφάλαια προσέγγιζαν το ποσό των 55,2 εκατ. ευρώ.

Ηλίου φαεινότερο ότι η εταιρεία διερχόταν μία ακόμη αρνητική χρονιά. Το πρώτο εξάμηνο του 2011, στην πολύ κακή οικονομική συγκυρία, ο πτωτικός τζίρος παρέμενε (73,5 εκατ. ευρώ από 109,9 εκατ. ευρώ το 2010), ενώ οι καθαρές ζημιές μειώνονταν κατά 4,5 εκατ. ευρώ, ανερχόμενες στο τέλος Ιουνίου 2011 στα 9,17 εκατ. ευρώ από 13,74 εκατ. ευρώ το πρώτο μισό του 2010.

Η ενσωμάτωση από τις 10 Σεπτεμβρίου 2011 και των αγγλικών ιπποδρομιών στο εβδομαδιαίο καλεντάρι του ΟΔΙΕ δημιούργησε νέες προσδοκίες αύξησης των εσόδων του, καθώς στο πρώτο μισό της χρήσης οι γαλλικές ιπποδρομίες πραγματοποιούσαν πωλήσεις 39 εκατ. ευρώ περίπου και οι ελληνικές αντίστοιχα έσοδα 34 εκατ. ευρώ περίπου.

Ελάχιστα πράγματα άλλαξαν στο δεύτερο μισό του 2011, όπου οι πωλήσεις μόλις και ξεπέρασαν τα 50 εκατ. ευρώ, καθώς η προβληματική ΔΕΚΟ εξακολούθησε να έχει σωρεία προβλημάτων, κυρίως στο κομμάτι των πάλαι παντοδύναμων - στον βαθμό διείσδυσής τους στο «παικτικό» κοινό - ελληνικών ιπποδρομιών. Το σκηνικό παρέμενε ίδιο και πέρυσι, οδηγώντας σε νέες απώλειες εσόδων, που φθίνουν περαιτέρω κατά τους πρώτους μήνες του 2013.

kerdos.gr