Τι αλλάζει στον φόρο ακινήτων των επιχειρήσεων

Συγκεκριμένα, ο συντελεστής φορολόγησης των ξενοδοχείων είναι 0,33 αντί για 1 τοις χιλίοις (0,1 %) που ισχύει για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις. Επίσης, στην περίπτωση των ξενοδοχείων δεν ισχύει ο ελάχιστος φόρος 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο κτίσματος, που ισχύει για τα ακίνητα των υπόλοιπων επιχειρήσεων.

Τα υπόλοιπα ακίνητα των επιχειρήσεων, των κοινωφελών ιδρυμάτων και της Εκκλησίας (π.χ., διαμερίσματα και καταστήματα που εκμισθώνονται) θα συνεχίσουν να φορολογούνται με συντελεστή 0,6%.

Με βάση όλα τα παραπάνω, το υπουργείο Οικονομικών υπολογίζει ότι θα επέλθει σημαντική διεύρυνση της φορολογικής βάσης, η οποία θα έχει και αξιοσημείωτο εισπρακτικό αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα, υπολογίζεται ότι τα έσοδα του Δημοσίου από τον φόρο ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων πρόκειται να αυξηθούν ετησίως κατά περίπου 100 εκατ. ευρώ.

Το ποσό αυτό μαζί με τα πρόσθετα έσοδα ύψους περίπου 600 εκατ. ευρώ που θα αποφέρει στα δημόσια ταμεία η φορολόγηση των εκτός σχεδίου εκτάσεων που ανήκουν στα φυσικά πρόσωπα θα διατεθεί για να χρηματοδοτήσει τη φορολογική ελάφρυνση των μικροϊδιοκτητών ακινήτων.

Από τους υπολογισμούς που έχει κάνει η διακομματική επιτροπή για τον νέο ενιαίο φόρο ακινήτων προκύπτει ότι για την πλειονότητα των ιδιοκτητών ακινήτων θα προκύψει ελάφρυνση σε σχέση με το σημερινό άθροισμα των επιβαρύνσεων από τον φόρο ακίνητης περιουσίας και το «χαράτσι» (ΕΕΤΗΔΕ).

Υπολογίζεται ότι για φορολογουμένους με ατομική ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας έως 550.000 ευρώ θα προκύψουν ελαφρύνσεις σε σχέση με το σημερινό καθεστώς. Μάλιστα, η ελάφρυνση θα είναι κλιμακωτά αυξανόμενη, όσο μειώνεται η αξία της ακίνητης περιουσίας.

Διαχωρισμός των εκτάσεων που ανήκουν σε κατ΄ επάγγελμα αγρότες και άλλους φορολογούμενους

Η διακομματική επιτροπή των κομμάτων της συμπολίτευσης έχει καταλήξει και στον τρόπο με τον οποίο πρόκειται να φορολογηθούν οι εκτός σχεδίου και οικισμού εκτάσεις, αγροτεμάχια, αγροί και βοσκότοποι που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα. Ουσιαστικά, πολλοί φορολογούμενοι πρόκειται να πληρώσουν φόρο ακινήτων και για τα αγροτεμάχια τους, τα οποία σήμερα είναι αφορολόγητα. Ειδικότερα, το σύστημα φορολόγησης των αγροτεμαχίων που προωθείται προβλέπει:

Τον διαχωρισμό των φορολογουμένων σε κατ΄ επάγγελμα αγρότες και σε φορολογουμένους με άλλες πηγές εισοδήματος.

Στους κατ΄ επάγγελμα αγρότες η αξία της αγροτικής γης που καλλιεργούν θα φορολογείται με ξεχωριστή κλίμακα σε σχέση με την υπόλοιπη (την εντός σχεδίου και οικισμού) ακίνητη περιουσία τους. Η κλίμακα αυτή θα έχει αφορολόγητο όριο 20.000 ευρώ, ενώ υπάρχουν και εισηγήσεις για υψηλότερο αφορολόγητο όριο στα 30.000 ευρώ.

Για τους υπόλοιπους φορολογουμένους που διαθέτουν εκτός σχεδίου και οικισμού εκτάσεις, προκρίνεται η λύση της μείωσης της αντικειμενικής αξίας τους κατά 50% και της προσθήκης της εναπομείνασας αξίας στην κλίμακα που θα ισχύει για τη φορολόγηση των κτισμάτων και των εντός σχεδίου εκτάσεων.

Να σημειωθεί ότι η διακομματική επιτροπή αναζητά τρόπους προκειμένου να διαχωριστεί η αγροτική από τη μη αγροτική γη στις εκτός σχεδίου εκτάσεις. Πρόκειται, όμως, για μια δύσκολη εξίσωση, καθώς από τα χαρακτηριστικά που αναγράφονται στο Ε9 δεν μπορεί να γίνει με ακρίβεια αυτός ο διαχωρισμός.

Πηγή: Εφημερίδα "ΚΕΦΑΛΑΙΟ"