ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ERGON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

[ERGONCON][slideshow]

Μοχλός ανάπτυξης για τον Τιτάνα θα παραμείνουν οι ΗΠΑ

Κεφάλαια ύψους περίπου 4 δισ. ευρώ έχει επενδύσει από το 2000 ο Όμιλος Τιτάν για οργανική ανάπτυξη, συντήρηση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και νέες εξαγορές. Μόνο στη διετία 2015-2016, επενδύθηκαν 324 εκατ. ευρώ, έχοντας ως κύριο άξονα τη βελτίωση των εγκαταστάσεών του ομίλου στην Αίγυπτο και στις Ηνωμένες Πολιτείες, με την αμερικανική αγορά να δείχνει πως θα αποτελέσει τον κύριο μοχλό λειτουργική επίδοσης του Ομίλου για τα επόμενα χρόνια.

Όπως εκτιμά η διοίκηση του Ομίλου στο ενημερωτικό δελτίο που εκδόθηκε στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης ανταλλαγής μετοχών που υπεβλήθη από την Titan Cement International (TCI) για την απόκτηση του συνόλου των κοινών και προνομιούχων μετοχών της ΤΙΤΑΝ, οι ευνοϊκές συνθήκες της αγοράς στις ΗΠΑ στον κατασκευαστικό τομέα, ο οποίος αναμένεται να ευνοηθεί από την πρόσφατη φορολογική μεταρρύθμιση, γεννούν προσδοκίες για περαιτέρω αύξηση της ζήτησης για τσιμέντο.

Ομοίως, σημειώνεται, η υλοποίηση ενός εκτεταμένου προγράμματος υποδομής το οποίο βρίσκεται ακόμα υπό μελέτη και δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα, αναμένεται να αυξήσει τη μακροπρόθεσμη ζήτηση για δομικά υλικά. Η διοίκηση του Τιτάνα θεωρεί ότι ο Όμιλος έχει όλα τα εχέγγυα για να αξιοποιήσει αυτή τη δυναμική, καθώς διαθέτει ισχυρή παρουσία στη γεωγραφική επέκταση των μητροπολιτικών περιοχών και την επιπλέον παραγωγική ικανότητα για να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση χάρη στις λειτουργικές βελτιώσεις των εγκαταστάσεών του μετά την ολοκλήρωση του πρόσφατου επενδυτικού προγράμματος, παρά την αρνητική επίδραση του υποτιμημένου δολαρίου σε σχέση με το ευρώ.

Μερίδιο 25%

Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Όμιλος έχει αξιόλογη παρουσία στην Ανατολική Ακτή και η διοίκηση θεωρεί ότι είναι σωστά τοποθετημένος για να εκμεταλλευτεί την ανάπτυξη της περιοχής. Κατατάσσεται πρώτος στη Βιρτζίνια με μερίδιο αγοράς 34% και δεύτερος στη Φλόριντα με μερίδιο αγοράς 25% (με βάση τους τριετείς μέσους όρους του Ομίλου). Και στις δύο πολιτείες σημειώνεται ισχυρή ανάπτυξη ως προς την οικοδομική δραστηριότητα.

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται ακόμα στις πολιτείες της Βόρειας και Νότιας Καρολίνας μέσω κάθετα ολοκληρωμένων δραστηριοτήτων. Οι τερματικοί σταθμοί εισαγωγής στο Norfolk (Βιρτζίνια) και στην Tampa (Φλόριντα) προσφέρουν ευελιξία στον Όμιλο καθώς μέσω αυτών γίνονται εισαγωγές τσιμέντου από τις άλλες μονάδες του Ομίλου για να καλυφθεί η πρόσθετη ζήτηση στη Βιρτζίνια και τη Φλόριντα. Επιπλέον, ο Όμιλος έχει κι έναν σταθμό στο Νιου Τζέρσι, μέσω του οποίου εφοδιάζονται οι αγορές του Νιου Τζέρσι και της Νέας Υόρκης.

Στο εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2018, οι δραστηριότητες στις ΗΠΑ συνεισέφεραν 58% του κύκλου εργασιών του Ομίλου (639,3 εκατ. ευρώ) και 65% των EBITDA (127,9 εκατ. ευρώ). Στις 30 Σεπτεμβρίου 2018, ο τομέας των ΗΠΑ είχε συνολικό ενεργητικό με λογιστική αξία ύψους 1,06 δισ. ευρώ ή 39,8% του συνολικού ενεργητικού.

Στην Ελλάδα

Αντίθετα στην Ελλάδα οι προοπτικές παραμένουν χαμηλές καθώς φαίνεται ότι τα σημαντικά δημόσια έργα που θα αναζωογονούσαν τη ζήτηση για τσιμέντο θα αναβληθούν για το 2019. Παράλληλα, η κατασκευαστική δραστηριότητα για οικιστικά ακίνητα παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Ο Τιτάνας επικεντρώνεται πλέον στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας του κόστους και στη βελτιστοποίηση της κερδοφορίας των εξαγωγών σε βραχυπρόθεσμο έως μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Ο Όμιλος υπολογίζει ότι από το 2016 έως το 2018 ο κατασκευαστικός κλάδος και η ζήτηση για τσιμέντο στην Ελλάδα παρέμειναν στάσιμα, σε επίπεδα που πλησιάζουν το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 50 ετών. Στο εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2018, η συμβολή του Ομίλου στην Ελλάδα και τη Δυτική Ευρώπη ανερχόταν στο 15,7% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών (173,4 εκατ.ευρώ) και στο 5,4% των EBITDA (10,7 εκατ.ευρώ).

Η δημόσια πρόταση

Σε ό,τι αφορά στην πορεία της Δημόσιας Πρότασης, η Έκθεση του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου (Εθνική Χρηματιστηριακή) που δημοσιοποιήθηκε, αναφέρει πως η εισαγωγή του Ομίλου ΤΙΤΑΝ στο Euronext Βρυξελλών με παράλληλη εισαγωγή στο Euronext Παρισίων και στο Χρηματιστήριο Αθηνών αναμένεται να ενισχύσει την εμπορευσιμότητα των μετοχών του δίνοντας του πρόσβαση σε ευρύτερη βάση επενδυτών.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της δημοσιοποίησης της αιτιολογημένης γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου της Τιτάν, τονίζεται πως η επιτυχής έκβαση της Δημόσιας Πρότασης αναμένεται να αποτελέσει ορόσημο στη δυναμική ανάπτυξη του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, αντικατοπτρίζοντας πλήρως το διεθνές αποτύπωμα και τις προοπτικές του.

Του Νίκου Χρυσικόπουλου
capital.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ][stack]

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ][btop]

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

[ΕΝΕΡΓΕΙΑ][grids]

TECHNEWS

[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ][btop]