ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ERGON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

[ERGONCON][slideshow]

Τι σημαίνει για την Ελλάδα η απόφαση του ΔΕΕ για ασφάλιση οχήματος σε ακινησία

Με απόφαση του το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρει πώς όχημα το οποίο δεν έχει αποσυρθεί επισήμως από την κυκλοφορία και βρίσκεται σε λειτουργική κατάσταση πρέπει να είναι ασφαλισμένο για αστική ευθύνη και πώς σε περίπτωση ατυχήματος με ανασφάλιστο αυτοκίνητο ο εθνικός οργανισμός αποζημίωσης, το εκάστοτε δηλαδή Επικουρικό Κεφάλαιο, μπορεί να στραφεί κατά του ιδιοκτήτη του οχήματος.

Αν και η απόφαση αυτή αφορά υπόθεση στην Πορτογαλία, ωστόσο αποτελεί νομολογιακό προηγούμενο και επηρεάζει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο εν προκειμένω, ειδικά για την Ελλάδα η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου έρχεται να ορίσει μία “συνθήκη” που ο ελληνικός νομοθέτης την έχει ήδη προβλέψει, ότι δηλαδή ακόμα και εάν όχημα δεν χρησιμοποιείται από τον κάτοχό του και είναι σταθμευμένο σε ιδιόκτητο χώρο αλλά είναι ταξινομημένο, έχει δηλαδή πινακίδες και η μηχανή του μπορεί να τεθεί σε λειτουργία οφείλει ο ιδιοκτήτης του να το έχει ασφαλισμένο.

Στην περίπτωση της Αlina Antónia Juliana στην Πορτογαλία, όπου ο γιος της πήρε εν αγνοία της το ανασφάλιστο όχημα της το οποίο η ίδια δεν χρησιμοποιούσε επειδή η πορτογαλική νομοθεσία δεν ήταν σαφής το Fundo de Garantia Automóvel, που αποζημιώνει για ανασφάλιστα, στράφηκε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το οποίο τελικά αποφάνθηκε ότι το όχημα οφείλει να είναι ασφαλισμένο εφόσον φαίνεται στα μητρώα του κράτους ότι είναι σε κυκλοφορία.

insurancedaily.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ][stack]

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ][btop]

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

[ΕΝΕΡΓΕΙΑ][grids]

TECHNEWS

[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ][btop]