ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ERGON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

[ERGONCON][slideshow]

Πιστοποίηση χρηστών και σύσταση Μητρώου Πιστοποιημένων Χρηστών ΓΕΜΗ και ΥΜΣ

Κοινοποιήθηκε η απόφαση 84615/2018 σχετικά με τη σύσταση του Μητρώου Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ και την πιστοποίηση χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ και εγγραφή τους.

Σύμφωνα με τα άρθρα 15-18 της ΚΥΑ 63577/13.6.2018 συστήνεται Ενιαίο Ηλεκτρονικό Μητρώο Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ, το οποίο θα τηρείται από την Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Η δημιουργία του εν λόγω Μητρώου συνιστά αναβάθμιση τόσο για τις παρεχόμενες υπηρεσίες των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ, όσο και για τους ίδιους τους υπαλλήλους των Υπηρεσιών αυτών, καθώς η εγγραφή τους στο Μητρώο θα πιστοποιεί τις γνώσεις και δεξιότητες, την εμπειρία και την αξιοπιστία που διαθέτουν για να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες απαιτήσεις των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ.

Το Μητρώο Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ, το οποίο καλείται να συστήσει η Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. με τα κατάλληλα μέσα και ίδιους πόρους, διακρίνεται στα εξής υπό-Μητρώα:

Α) Υπο-Μητρώο Πιστοποιημένων Χρηστών ΓΕΜΗ Β) Υπο-Μητρώο Πιστοποιημένων χρηστών ΓΕΜΗ ως ΥΜΣ Γ) Υπο-Μητρώο Συμβολαιογράφων-ΥΜΣ

Το Μητρώο των πιστοποιημένων χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ θα βρίσκεται αναρτημένο στη διαδικτυακή πύλη της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και στη διαδικτυακή πύλη του Γ.Ε.ΜΗ. 

Δείτε παρακάτω την απόφαση:
   


Πηγή: taxheaven.gr

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ][stack]

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ][btop]

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

[ΕΝΕΡΓΕΙΑ][grids]

TECHNEWS

[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ][btop]