ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ERGON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

[ERGONCON][slideshow]

Χρηματοδότηση 200 εκατ. σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω συμφωνίας Εθνικής - ΕΤΕπ

Το ποσό των 200 εκατ. ευρώ θα καταλήξει, μέσω δανεισμού, σε μικρές και μεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις, ύστερα από συμφωνία ανάμεσα στην Εθνική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, που εντάσσεται στις χρηματοδοτικές δράσεις του ευρωπαϊκού σχεδίου Γιουνκέρ.

H χρηματοδότηση παρέχεται μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης καλυμμένων ομολογιών της Εθνικής Τράπεζας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, η Εθνική Τράπεζα θα εκδώσει στις 30 Ιουλίου νέες σταθερού επιτοκίου καλυμμένες ομολογίες πενταετούς διάρκειας ύψους 200 εκατ. ευρώ, από το δεύτερο πρόγραμμα έκδοσης καλυμμένων ομολογιών.

Το κουπόνι των ομολογιών έχει οριστεί σε ετήσιο 1,85%. Οι καλυμμένες ομολογίες αναμένεται να λάβουν πιστοληπτικές διαβαθμίσεις ΒΒΒ- από την Standard and Poor’s’, BB- από την Fitch και Ba2 από την Moody’s. H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα αγοράσει αρχικά 100 εκατ. ευρώ καλυμμένων ομολογιών, ενώ η Εθνική Τράπεζα θα διακρατήσει άλλα 100 εκατ. ευρώ καλυμμένων ομολογιών.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Εθνική Τράπεζα συμφώνησαν επίσης ότι η ΕΤΕπ δύναται να αγοράσει τις διακρατούμενες καλυμμένες ομολογίες ύψους 100 εκατ. ευρώ κατά τη διάρκεια των επόμενων έξι μηνών.

Η συναλλαγή εντάσσεται στην στρατηγική της τράπεζας, η οποία στοχεύει στην αύξηση των εκταμιεύσεων προς τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Επιπλέον, μέσω της συναλλαγής η Εθνική Τράπεζα αυξάνει τη μέση διάρκεια της χρηματοδοτικής της δομής και βελτιώνει την διάρθρωση καθώς και επιμέρους δείκτες της ρευστότητάς της.

kerdos.gr

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ][stack]

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ][btop]

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

[ΕΝΕΡΓΕΙΑ][grids]

TECHNEWS

[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ][btop]