ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ERGON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

[ERGONCON][slideshow]

Κίνητρα για στήριξη της καινοτομίας και των startups

Τη στήριξη της καινοτομίας και των νεοφυών εταιρειών επιδιώκει το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή. Ειδικότερα, οι διατάξεις του παρέχουν φορολογικά κίνητρα στις επιχειρήσεις που παράγουν καινοτόμα προϊόντα ή παρέχουν καινοτόμες υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, παρέχεται φορολογική ασυλία για τρία έτη σε όλες τις επιχειρήσεις που διαθέτουν προϊόντα και υπηρεσίες με διεθνείς ευρεσιτεχνίες αναγνωρισμένες στο όνομα της επιχείρησης.

Αναλυτικά το άρθρο 373 του πολυνομοσχεδίου, τροποποιώντας το άρθρο 71 του νόμου 4172/2003, προσθέτει τη διάταξη που αναφέρει ότι: «Τα κέρδη της επιχείρησης από την πώληση προϊόντων παραγωγής της, για την οποία παραγωγή χρησιμοποιήθηκε ευρεσιτεχνία διεθνώς αναγνωρισμένη στο όνομα της ίδιας επιχείρησης που αναπτύχθηκε από την ίδια, απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος για τρεις συνεχόμενες χρήσεις, αρχής γενομένης από τη χρήση μέσα στην οποία πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά έσοδα από την πώληση των πιο πάνω προϊόντων. Η απαλλαγή χορηγείται και όταν τα προϊόντα παράγονται σε εγκαταστάσεις τρίτων. Επίσης, καταλαμβάνει και τα κέρδη που προέρχονται από παροχή υπηρεσιών, όταν αυτή αφορά σε εκμετάλλευση ευρεσιτεχνίας, επίσης διεθνώς αναγνωρισμένης».

Για τις επιχειρήσεις που θα υπαχθούν στην προαναφερόμενη διάταξη αποφασίζει σχετικά ο υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Ο τελευταίος, κατόπιν αίτησης της επιχείρησης που θέλει να υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου αυτού, αποφασίζει για το συγκεκριμένο προϊόν ή είδος υπηρεσίας που παράγει ή παρέχει.

Τα απαλλασσόμενα κέρδη εμφανίζονται σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού. Προκειμένου για ανώνυμη εταιρεία και εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, το τακτικό αποθεματικό και τα διανεμόμενα κέρδη ανάγονται σε μεικτό ποσό με την προσθήκη του αναλογούντος σε αυτά φόρου. Για τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία, το αποθεματικό σχηματίζεται από τα καθαρά κέρδη που δηλώνονται με την αρχική δήλωση, αφού αφαιρεθούν οι απολήψεις. Το ειδικό αποθεματικό, που σχηματίζεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, υπόκειται σε φορολογία με τις γενικές διατάξεις του ΚΦΕ, κατά το μέρος που διανέμεται, κεφαλαιοποιείται ή αναλαμβάνεται κάθε φορά.kathimerini.grΕγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα


                                                                 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ][stack]

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ][btop]

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

[ΕΝΕΡΓΕΙΑ][grids]

TECHNEWS

[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ][btop]