ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ERGON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

[ERGONCON][slideshow]

Στα χέρια των τραπεζών η τύχη 15 υπερχρεωμένων εισηγμένων

Τις τελικές αποφάσεις των πιστωτριών τραπεζών μέσα στον Σεπτέμβριο αναμένουν τουλάχιστον 15 εισηγμένες, λόγω υπερδανεισμού ή ακόμα και χαμηλών ή αρνητικών ιδίων κεφαλαίων. Λύση στο πρόβλημα θα μπορούσε να υπάρξει αν οι βασικοί μέτοχοι έβαζαν το χέρι στην τσέπη και αύξαναν τα ίδια κεφάλαια, μειώνοντας παράλληλα τις τραπεζικές υποχρεώσεις και παρέχοντας ένεση ρευστότητας στην εταιρεία.

Ο χρόνος πλέον μετράει αντίστροφα για τις επιχειρήσεις, καθώς οι πιστώτριες τράπεζες, αφού εξάντλησαν όλα τα χρονικά περιθώρια την τελευταία τριετία για να εξευρεθεί λύση, θα πρέπει εντός του Σεπτεμβρίου να επιλέξουν μία εκ των δύο επιλογών που έχουν στη διάθεσή τους: α) είτε να λάβουν μέτρα εξυγίανσης που θα περιλαμβάνουν από μεγάλη μείωση του επιτοκίου δανεισμού μέχρι γενναίο «κούρεμα» των υποχρεώσεων για να αποφευχθεί πιθανή χρεοκοπία, β) είτε να αναζητήσουν στρατηγικό επενδυτή που θα διασώσει τις επιχειρήσεις και θα αναλάβει τις τραπεζικές τους υποχρεώσεις.

Για παράδειγμα, εντός του Σεπτεμβρίου αναζητεί λύση η εισηγμένη στον κλάδο της εκτροφής βόειου κρέατος «Κρέκα», που επιθυμεί άμεσα την υιοθέτηση μέτρων εξυγίανσης από την πιστώτρια Εθνική Τράπεζα. Η διοίκηση της εταιρείας βρίσκεται σε διαδικασία επαναρρύθμισης του δανεισμού της με την Εθνική και την Πειραιώς, προκειμένου να εξαλείψει το θέμα του αρνητικού κεφαλαίου κίνησης και του αποχαρακτηρισμού των δανείων ως ληξιπρόθεσμων.

Το οικονομικό αδιέξοδο παραμένει στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης και όλα θα εξαρτηθούν από τον Σεπτέμβριο, οπότε ολοκληρώνεται και η διαδικασία του διαγωνισμού πώλησης των δύο ζαχαρουργείων στη Σερβία. Η εισηγμένη Dionic έχει προχωρήσει στην ανανέωση ενός μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους 12 εκατ. ευρώ, αλλά παραμένει σε εκκρεμότητα η συμφωνία αναδιάρθρωσης με τον βασικό πιστωτή, καθώς αναμένεται η τελική απόφαση το αργότερο μέσα στον Σεπτέμβριο. Η διοίκηση της Euromedica και της θυγατρικής Axon Holding συνεχίζει τις συνομιλίες με τις πιστώτριες τράπεζες, αν και ο χρόνος πιέζει για να δοθεί λύση.

Στην Ελληνική Υφαντουργία οι πιστώτριες τράπεζες αναμένεται να βγάλουν σε πλειστηριασμό μη λειτουργικά ακίνητα της μητρικής εταιρείας. Για την Alpha Grissin υπάρχει εδώ και μήνες το αίτημα των τραπεζών για την υπαγωγή της εισηγμένης σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης και μέσα στον Σεπτέμβριο θα υπάρξουν τελικές αποφάσεις. Επίσης συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις της Medicon Hellas με τις πιστώτριες τράπεζες, με στόχο την αναχρηματοδότηση των υποχρεώσεών της, ενώ η πιθανότητα συγχώνευσης της «Σίδμα-Μπήτρου» στον κλάδο της σιδηρουργίας θα εξαρτηθεί από τις αποφάσεις των πιστωτριών τραπεζών.

Οι συζητήσεις της Pasal Development με τις πιστώτριες τράπεζες συνεχίσθηκαν όλο το καλοκαίρι και αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις, προκειμένου να υπάρξει λύση για τη συνολική αναδιάρθρωση του χρέους της εισηγμένης.

Για την εισηγμένη εταιρεία «Σφακιανάκης», που δραστηριοποιείται στον κλάδο της αντιπροσώπευσης και εμπορίας αυτοκινήτου, οι συζητήσεις με τις πιστώτριες τράπεζες για την αναδιάρθρωση του δανεισμού της συνεχίζονται και περιλαμβάνουν αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών (και συμμετοχή των μετόχων που υπάρχουν) άνω των 7 εκατ. ευρώ.

Για την εισηγμένη «Ακρίτας», ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός του ομίλου ανέρχεται σε 51.527.483 ευρώ το 2016 και αυξήθηκε από την προηγούμενη χρήση κατά 6.432.668 ευρώ. Σημειώνεται ότι οι πιστώτριες τράπεζες, στην προσπάθεια στήριξης της εταιρείας, προχώρησαν σε συμφωνία αναστολής πληρωμών (Stand Still Agreement), βάσει της οποίας οι τράπεζες δεσμεύονται να μην καταγγείλουν ή να τροποποιήσουν τις δανειακές συμβάσεις έως την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του επιχειρησιακού σχεδίου της εταιρείας και την ολική αναδιάρθρωση του δανεισμού.

Η Lavipharm βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με τις τράπεζες για την αναδιάρθρωση του δανεισμού της. Για την αποφυγή των κινδύνων ρευστότητας, η εισηγμένη διενεργεί μηνιαία κυλιόμενη πρόβλεψη ενός μήνα, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι διαθέτει αρκετά ταμειακά διαθέσιμα για να καλύψει τις λειτουργικές τους ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεών τους. Τέλος, η κατασκευαστική Βιοτέρ, με αρνητικά ίδια κεφάλαια 53,88 εκατ. ευρώ το 2016, βρίσκεται στο τελικό στάδιο αναχρηματοδότησης του συνολικού τραπεζικού δανεισμού της με τρεις συστημικές τράπεζες.


businessnews.gr


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα


                                                               

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ][stack]

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ][btop]

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

[ΕΝΕΡΓΕΙΑ][grids]

TECHNEWS

[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ][btop]