Τι και πώς θα κρίνει τη χαλάρωση των capital controls

Τη δυνατότητα άμεσης χαλάρωσης των capital controls και σημαντικής ενίσχυσης των καταθέσεων θα επιτρέψει η έξοδος του ελληνικού Δημοσίου στις αγορές.

Όπως αναφέρουν τραπεζίτες, η επιστροφή της χώρας στις αγορές ύστερα από αποκλεισμό τριών ετών θα έχει ως αποτέλεσμα σημαντική ενίσχυση της εμπιστοσύνης, επιτρέποντας τόσο την επιστροφή καταθέσεων όσο και την περαιτέρω ελάφρυνση των κεφαλαιακών περιορισμών.

Η τελευταία αποτελεί ζητούμενο και από την ίδια την ΕΚΤ, η οποία προσβλέπει επίσης στη διαμόρφωση θετικού κλίματος από την επιστροφή του ελληνικού Δημοσίου στις αγορές, ούτως ώστε να δοθεί ένα ισχυρό μήνυμα για την αποκατάσταση εμπιστοσύνης που θα επιτρέψει χαλάρωση των capital controls.

Πρόκειται για μια παράμετρο που έρχεται να προστεθεί στο κλίμα που διαμορφώνεται για την έξοδο του Δημοσίου στις αγορές σε σύντομο χρόνο, παρά τα όποια διλήμματα, και η οποία ενισχύεται από την αυξανόμενη "όρεξη" των διεθνών επενδυτών για το ελληνικό ρίσκο.

Εφόσον, λοιπόν, πραγματοποιηθεί η έξοδος στις αγορές το προσεχές διάστημα και πριν από την έναρξη της τρίτης αξιολόγησης, οι τραπεζίτες αναμένουν ότι η ΤτΕ θα μπορεί να κάνει άμεσα αποδεκτό το σύνολο των προτάσεών τους για τη χαλάρωση των περιορισμών. Η τελευταία έχει επισημάνει ότι η βελτίωση του οικονομικού κλίματος που θα πρέπει να αποτυπωθεί στην επιστροφή των καταθέσεων, η συνεπής υλοποίηση του προγράμματος προσαρμογής και η σταδιακή αποκατάσταση της πρόσβασης των ελληνικών τραπεζών και του Δημοσίου στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές θα κρίνουν προοδευτικά το τέλος του καθεστώτος των κεφαλαιακών περιορισμών.


Τα μέτωπα της ελάφρυνσης

Σημειώνεται ότι, πριν μπει στο "κάδρο" το ενδεχόμενο εξόδου του ελληνικού Δημοσίου στις αγορές, οι τραπεζίτες ανέμεναν μόνο μικρή ελάφρυνση των περιορισμών για τις επιχειρήσεις, χρονικά μετά την εκταμίευση της δόσης για την πληρωμή των υποχρεώσεων της χώρας τον Ιούλιο. Εφόσον όμως πραγματοποιηθεί η έξοδος στις αγορές, τότε θεωρούν βέβαιη τη χαλάρωση των περιορισμών στα εξής μέτωπα:


- Αύξησης του ορίου ανάληψης μετρητών στο 60%, από 30% που ισχύει σήμερα, από ποσά που πιστώνονται σε λογαριασμούς δικαιούχων στις ελληνικές τράπεζες από τράπεζες του εξωτερικού.


- Αύξησης του εβδομαδιαίου ορίου ανάληψης μετρητών στα 450, από 420 σήμερα. Ειδικότερα, αναμένουν να τροποποιηθεί ο περιορισμός που ισχύει σήμερα για αναλήψεις 840 ευρώ ανά δύο εβδομάδες και να επιτραπεί σωρευτική ανάληψη έως 1.800 ευρώ μέσα σε διάστημα ενός ημερολογιακού μήνα.

- Ανάληψης μετρητών μέχρι του 10% του πιστωτικού ορίου λογαριασμού που συνδέεται με την "Κάρτα του Αγρότη".


- Προσθήκης συνδικαιούχων σε υφιστάμενους λογαριασμούς ακόμα και στην περίπτωση που δημιουργείται νέος κωδικός πελάτη (Customer ID) από την τράπεζα, καθώς επίσης ενεργοποίησης αδρανών λογαριασμών. Οι τράπεζες έχουν προτείνει να επιτραπεί και το άνοιγμα λογαριασμού για ανήλικους δικαιούχους, αν ο ίδιος ή οι γονείς του δεν έχουν ήδη λογαριασμό σε τράπεζα με έδρα στην Ελλάδα. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο ανήλικος να μπορεί να μπει στον λογαριασμό ως συνδικαιούχος.

- Μεγαλύτερης ευελιξίας για τις εγκρίσεις και μεταφορές κεφαλαίων από φυσικά και νομικά πρόσωπα στο εξωτερικό, στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων. Ειδικότερα, να διεκπεραιώνονται απευθείας από το δίκτυο καταστημάτων των τραπεζών συναλλαγές προς το εξωτερικό που δεν υπερβαίνουν τα 30.000 ευρώ η καθεμία, ανά πελάτη και ανά ημέρα. Οι συναλλαγές αυτές θα μπορούν να διεκπεραιώνονται και μέσω Ιnternet banking, με πίστωση του λογαριασμού του αντισυμβαλλομένου, και θα υπολογίζονται στο εβδομαδιαίο όριο που θέτει η Επιτροπή Έγκρισης Συναλλαγών για κάθε τράπεζα.

Σημειώνεται ότι οι τελευταίες ελαφρύνσεις στο καθεστώς των κεφαλαιακών περιορισμών έγιναν στις 22 Ιουλίου 2016, όταν:


- Αυξήθηκε το ανώτατο όριο ανάληψης μετρητών στα 840 ευρώ ανά δύο εβδομάδες, ανά καταθέτη και ανά πιστωτικό ίδρυμα.


- Αυξήθηκε στο 30%, από 10%, το όριο αναλήψεων για κεφάλαια που έχουν εισαχθεί από το εξωτερικό μετά την εφαρμογή των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων.


- Επιτράπηκε η ανάληψη του συνόλου (100%) των κεφαλαίων που κατατέθηκαν σε μετρητά μετά τις 22/7/2016 από φυσικά ή νομικά πρόσωπα.


- Καταργήθηκε ο περιορισμός της πρόωρης, μερικής ή ολικής, αποπληρωμής δανείου σε πιστωτικό ίδρυμα.


capital.gr
 

 

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα