Ιατρικό Αθηνών: Πιστοποίηση με το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015

Όλες οι κλινικές του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών πιστοποιήθηκαν για το σύνολο των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με το πρότυπο EN 9001:2015, υιοθετώντας λειτουργικό, διοικητικό και κλινικό μοντέλο παροχής υπηρεσιών υγείας με κύριο άξονα το Risk management.

«Έτσι, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών μέσα από την εμπειρία του εντόπισε απειλές, αναγνώρισε τις τεκμηριωμένες στη διεθνή βιβλιογραφία απειλές και επανασχεδίασε το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας», αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

Με αυτόν τον τρόπο ενσωματώθηκαν στην πολιτική ποιότητας του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών:

- Το risk assessment.
- Οι τεκμηριωμένες πληροφορίες.
- Το ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας του οργανισμού.
- Ο χειρισμός των διαδικασιών που ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες.
- Η έμφαση στην ευθύνη και η δέσμευση της διοίκησης.
- Ο έλεγχος της ποιότητας.

«Η πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2015 έρχεται ως επιστέγασμα της διαρκούς προσπάθειας του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών για διασφάλιση κορυφαίας ποιότητας υπηρεσιών υγείας. Με συνεχή εκπαίδευση στα πιο σύγχρονα διοικητικά και κλινικά πρότυπα, όλοι οι άνθρωποι του Ομίλου έχουμε υιοθετήσει και εφαρμόζουμε καθημερινά τις καλύτερες πρακτικές για την αποφυγή ατυχημάτων, για το περιβάλλον, και πάνω από όλα για την άριστη εξυπηρέτηση και άρτια παροχή υπηρεσιών υγείας στον ασθενή, σε όλες τις πτυχές της καθημερινότητάς μας. Εμπεδώνουμε έτσι τη στρατηγική για πρωτοπορία, ενώ παράλληλα εξυπηρετείται και ο διαρκής μας στόχος να γίνει η χώρα μας προορισμός Ιατρικού Τουρισμού», δήλωσε ο αντιπρόεδρος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Χρήστος Αποστολόπουλος.

Η επιθεώρηση πραγματοποιήθηκε από την TÜV HELLAS-TÜV Nord, λαμβάνοντας πιστοποιητικά εγκεκριμένα και από το Γερμανικό Σώμα Διαπιστεύσεων DAkks και από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).


ΑΠΕ-ΜΠΕ

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα