Λίμνη Κάρλα: Πορεία εργασιών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Τεχνική σύσκεψη για την πορεία των έργων επανασύστασης της λίμνης Κάρλας πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με πρωτοβουλία του περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστού. Στη σύσκεψη έγινε ενημέρωση για την πορεία των εργασιών των έργων της λίμνης Κάρλας. Όλες οι εργολαβίες αυτή τη στιγμή είναι σε
εξέλιξη και ο ρυθμός εξέλιξής τους είναι ικανοποιητικός. λαμβάνοντας υπόψη και το χρονοδιάγραμμα των έργων. Ο περιφερειάρχης ζήτησε ταχύτητα στην εκτέλεση των εργασιών αλλά και τη συμβολή των τοπικών κοινωνιών. 

Ο κ. Κ. Αγοραστός τόνισε ότι η Περιφέρεια από την πλευρά της κάνει ότι είναι δυνατό για να βοηθήσει στην επίλυση τυχόν προβλημάτων που θα προκύψουν. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο περιφερειάρχης στις υπηρεσίες της Αρχαιολογίας της Π.Ε Μαγνησίας, οι οποίες έχουν καθυστερήσει ιδιαίτερα την ολοκλήρωση των εργασιών τους. Επεσήμανε δε, ότι είναι αναγκαία από πλευράς Υπουργείου η ομαλή ροή χρηματοδότησης σύμφωνα με την κατασκευή, ώστε οι εργασίες, να συνεχιστούν κανονικά. Τέλος υπογράμμισε το έντονο ενδιαφέρον των Ευρωπαίων για το έργο, όπως προέκυψε και κατά στην πρόσφατη συνάντηση του περιφερειάρχη στις Βρυξέλλες με στελέχη της Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Στάμος Διαμαντάς, οι επιβλέποντες των έργων της Κάρλας, η προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας κ. Ανθή Μπάτζιου-Ευσταθίου, η αν. προϊσταμένη κ. Νικολάου Ελισσάβετ της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μαγνησίας και η κ. Καλλιόπη Αλματζή, ο εντεταλμένος σύμβουλος διαχείρισης υδάτων λίμνης Κάρλας κ. Γιώργος Λαδόπουλος, και οι ανάδοχοι των έργων της Κάρλας.

www.ergon-consultants.gr
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αναλυτικά για το έργο της Κάρλας και τις εργολαβίες που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή ισχύουν τα παρακάτω:

1. «Κατασκευή έργων μεταφοράς και διανομής νερού λίμνης Κάρλας, Α΄ Φάση». Φορέας χρηματοδότησης Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Μπαλτατζής).
Έργο προϋπολογισμού 38.000.000 ευρώ με ΦΠΑ. Εγκρίθηκε η απόφαση ματαίωσης της διάλυσης της σύμβασης και κατατέθηκε η σχετική αποζημίωση. Το έργο είναι σε εξέλιξη.

2. «Κατασκευή έργων ενίσχυσης της ύδρευσης της μείζονος περιοχής Βόλου, Α΄ Φάση». Φορέας Χρηματοδότησης ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. (ΕΣΠΑ)
Έργο προϋπολογισμού 12.500.000 ευρώ με ΦΠΑ. Εγκρίθηκε η απόφαση ματαίωσης της διάλυσης της σύμβασης και κατατέθηκε η σχετική αποζημίωση προκειμένου να ξεκινήσουν τα έργα.

3.«Κατασκευή υπολειπομένων εργασιών έργου επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας, Α΄ Φάση». Φορέας Χρηματοδότησης ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. (ΕΣΠΑ)
Η σύμβαση υπογράφηκε στις 19-07-2010 και ανέρχεται στο ποσό των 12.012.794,74 ευρώ με ΦΠΑ. Έργο σε εξέλιξη.

1) Έχει κατατεθεί η δαπάνη αποζημίωσης των απαλλοτριώσεων του συλλεκτήρα Σ6.
2) Συνεχίζονται οι εργασίες για τη μεταφορά των αρχαιολογικών ευρημάτων από την αρχαιολογική υπηρεσία, μετά την ολοκλήρωση των οποίων θα ξεκινήσουν από τον εργολάβο οι εργασίες κατασκευής για την ολοκλήρωση του συλλεκτήρα.
3) Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στην παράκαμψη Καστρίου προκειμένου να δοθεί στην κυκλοφορία και να συνεχιστούν οι εργασίες της κατασκευής των αναχωμάτων στο συλλεκτήρα Σ3.
4) Είναι σε εξέλιξη οι εργασίες για την ολοκλήρωση της γέφυρας Γ3.2 στο Καλαμάκι.

4. «Κατασκευή συμπληρωματικών αντιπλημμυρικών έργων και έργων ορεινής υδρονομίας στη λεκάνη της λίμνης Κάρλας». Φορέας Χρηματοδότησης ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. (ΕΣΠΑ)
Προϋπολογισμός μελέτης 12.900.000 ευρώ με ΦΠΑ.
 
Έργο σε εξέλιξη

- Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του ρέματος Καλαμακίου και το 70% περίπου του ρέματος Κερασιώτη
- Έχουν ξεκινήσει οι εργασίες σε 8 από τα 11 θυροφράγματα ενώ προβλέπεται να ολοκληρωθούν στο σύνολό τους μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου.
- Ξεκίνησαν οι διαδικασίες για τη σύνταξη κτηματολογίου προκειμένου να ακολουθήσει η κατασκευή των ρεμάτων Ανάβρας και Αμύρου.

5. «Συντήρηση – Αποκατάσταση και λειτουργία των αντλιοστασίων Πηνειού, κόμβου Πέτρας και Καναλίων της λίμνης Κάρλας» Φορέας Χρηματοδότησης ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. (ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)
Έργο προϋπολογισμού 1.250.000 ευρώ με ΦΠΑ. Το έργο είναι σε εξέλιξη.
- Έχουν τοποθετηθεί οκτώ (8) από τις δέκα (10) αντλίες
- Βρίσκονται για έλεγχο και συντήρηση στο εργοστάσιο οι υπόλοιπες δύο (2) αντλίες του αντλιοστασίου του κόμβου Πέτρας και τρεις (3) από τις έξι (6) αντλίες του κόμβου Καναλίων.
- Τοποθετήθηκε το υπόστεγο στον κόμβο Πέτρας.
- Το ποσοστό εκτέλεσης των εργασιών είναι στο 60%

6. «Αποκατάσταση βλαβών, βελτίωση και συντήρηση του αντλιοστασίου κόμβου Πέτρας της λίμνης Κάρλας» Φορέας Χρηματοδότησης ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. (ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

Έργο προϋπολογισμού 910.000 ευρώ με ΦΠΑ. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της βλάβης του αντλιοστασίου και έγινε η σύνδεση με τη ΔΕΗ.

Τα δύο τελευταία έργα είναι ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς η λειτουργία των αντλιοστασίων συμβάλλει αποφασιστικά στην αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής καθώς και στην τροφοδοσία της λίμνης με νερό κατά τη χειμερινή περίοδο.


ypodomes.com