ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.: Το νέο αναπτυξιακό εργαλείο της Κρήτης

Το ΤΕΕ/ΤΔΚ τόσο ως Θεσμοθετημένος Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας, αλλά και ως εκφραστής της αγωνίας των μηχανικών και πολιτών του νησιού παρεμβαίνει αδιάλειπτα για τη δρομολόγηση και ολοκλήρωση των αναγκαίων έργων υποδομής που έχει ανάγκη η Κρήτη, για την άρση της
διαπιστωμένης αναπτυξιακής της υστέρησης. Προκειμένου αυτό να γίνει με τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο, προς όφελος του τόπου και των πολιτών, έχει καταθέσει παρεμβάσεις και προτάσεις για τις βασικές αρχές οργάνωσης, στελέχωσης και βέβαια λειτουργίας του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. που θα εξυπηρετήσει αυτή την αναγκαιότητα.

Δείτε παρακάτω αναλυτικά το δελτίο τύπου του ΤΕΕ: