ΓΝΩΜΕΣ: Οικοδομώντας την κοινωνική συνοχή μέσω της Διαγενεακής Μάθησης


ReSTORYingLearning® - Εξιστορώντας την ξεχασμένη «Κοινωνική μας Παιδεία»
Η δημογραφική γήρανση επηρεάζει έντονα τις διαγενεακές σχέσεις και τον τρόπο που λειτουργεί η Ελληνική κοινωνία. Οι πολιτικές συζητήσεις επικεντρώθηκαν στις αρνητικές προκλήσεις της γήρανσης του πληθυσμού, όπως η αύξηση των συνταξιοδοτικών δαπανών και των δαπανών υγείας ή την σμίκρυνση του εργασιακού δυναμικού.


Πολλές φορές ακούμε φράσεις όπως «Βγήκα στη σύνταξη και κάθομαι», «...δεν έχω τι να κάνω με το χρόνο μου», «μετά τη συνταξιοδότηση αισθάνομαι άχρηστος», «...δεν έχω την ευκαιρία να προσφέρω κάτι πια στην κοινωνία», «οι νέοι με αντιμετωπίζουν σαν βάρος της κοινωνίας και σαν ανήμπορο να προσφέρω κάτι...».

Γιατί η προσφορά στην κοινωνία να συνδέεται πάντα με το οικονομικό όφελος και τις εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία; Υπάρχουν πολλοί άλλοι τομείς στους οποίους τα άτομα μεγαλύτερων ηλικιών θα μπορούσαν να προσφέρουν. Παλαιότερα ο παππούς και η γιαγιά, ο γέροντας και ο ηλικιωμένος ενέπνεε σεβασμό για τις γνώσεις του και την εμπειρία ζωής του. Θεωρούνταν σοφός και ενέπνεε εμπιστοσύνη. Σήμερα; Σήμερα ούτε οι ίδιοι οι μεγαλύτεροι συνάνθρωποί μας δεν θέλουν να ονομάζονται ηλικιωμένοι, γέροντες κλπ. Αυτές οι λέξεις δηλώνουν αδυναμία, απραξία, ανάγκη για φροντίδα και εξάρτηση από άλλους.

Παρόλα αυτά, ο ρόλος και η σημασία των ωρίμων πολιτών, αποτελούν για τη νέα χιλιετία μια σημαντική συνιστώσα, η οποία απασχολεί όλο και περισσότερο το κοινωνικό και οικονομικό γίγνεσθαι. Είναι πλέον καιρός να αντιμετωπίσουμε την δημογραφική πραγματικότητα ως ευκαιρία, η οποία χρειάζεται μια νέα εκτίμηση και προσαρμογή αρκετών οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών μέσα στην κοινωνία.

Το 2012 – που μόλις μας άφησε – είχε ανακηρυχτεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Έτος για την Ενεργό Γήρανση και την Αλληλεγγύη μεταξύ των Γενεών. Κεντρικός στόχος της προσπάθειας αυτής είναι η ευαισθητοποίηση του κόσμου για την δημιουργία νέων οραμάτων και πρακτικών για την Διαγενεακή Μάθηση. Η Διαγενεακή Μάθηση είναι εξαιρετικά σημαντική, ειδικά στη σημερινή εποχή που τα κοινωνικο-οικονομικά συστήματα περνούν κρίση, παρέχοντας στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, την ευκαιρία να εξακολουθούν να εργάζονται και να μοιράζονται την πείρα τους και να συμμετέχουν ενεργά στον κοινωνικό τους περίγυρο. Συνακόλουθα, οι διαδικασίες Διαγενεακής Μάθησης είναι ένα μέσο προώθησης της κοινωνικής συνοχής.

Στα πλαίσια της τυπικής μάθησης που λαμβάνει χώρα εντός του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος, η διαγενεακή επικοινωνία είναι εξαιρετικά περιορισμένη, παρέχοντας μια μηχανιστικού τύπου αναπαραγωγή γνώσεων και μια μονοδιάστατη έμφαση στη χρησιμοθηρία, η οποία στερεί από τους νέους την ολόπλευρη καλλιέργεια της προσωπικότητάς τους. Σε αυτό το πλαίσιο η Διαγενεακή Μάθηση αποτελεί μια εκπαιδευτική πρόκληση. Η ιδιαιτερότητά της έγκειται στο γεγονός ότι απαιτεί καινοτόμες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, συνδυασμό και υπέρβαση των καθιερωμένων μαθησιακών πρακτικών.

Η ReSTORYingGreece®, με την ειδική θεματική ενότητα ReSTORYingLearning®, στοχεύει στη διάδοση της ΔΙΑΓΕΝΕΑΚΗΣ ΕΞΙΣΤΟΡΗΣΗΣ ως μέσο που εμπλουτίζει τη ζωή της σκληρά δοκιμαζόμενης νέας γενιάς και προσφέρει νέες εμπειρίες, συμβάλλοντας αφενός στην ενεργό κοινωνική συμμετοχή και αφετέρου στην απόκτηση δεξιοτήτων-κλειδιά για τη δια βίου μάθηση.

Η ψηφιακή της πλατφόρμα, με τίτλο «ReSTORYingGreece TV», είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή Εξιστόρησης, η οποία περιέχει καταγραφές προσωπικών αφηγήσεων και δομημένων «ιστοριών ζωής» καθημερινών και απλών ανθρώπων, περασμένων γενεών, αναδεικνύοντας ένα Εθνικό Κεφάλαιο Άϋλης Κληρονομιάς, ενός Πανεπιστημίου της Ζωής. Το ανεκτίμητο αυτό απόσταγμα διδαγμάτων, συμβάλλει στην κατανόηση των ιστορικών υποβάθρων – συγκρίνοντας τη ζωή τότε και τώρα – παρέχοντας ερεθίσματα για σκέψεις, προκειμένου να μεταδώσει ένα μήνυμα αισιοδοξίας και επιμονής στους νεότερους.

Απευθύνεται σε όλα τα άτομα και τα Ιδρύματα που ενδιαφέρονται σχετικώς και οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες για την προσωπική ή την κοινωνική τους δραστηριότητα. Προωθεί την συνεργασία και την ενότητα μεταξύ τοπικών αυτοδιοικήσεων, σχολείων, κέντρων ηλικιωμένων, πολιτιστικών συλλόγων, ιδιωτικών φορέων, Πανεπιστημίων, ως χώρων εφαρμογής δημιουργικών εμπειριών για την Διαγενεακή Μάθηση.