Κατάλογος Μεγάλων Έργων: Κάθετος Εγνατίας Θεσσαλονίκη-Προμαχώνας, με δύο πρόσωπα

Ο άξονας Θεσσαλονίκη-Σέρρες-Προμαχώνας αποτελεί απόληξη του Πανευρωπαϊκού Διαδρόμου ΙV (Βερολίνο – Πράγα- Βουδαπέστη - Σόφια - Ελληνο-βουλγαρικά σύνορα) και βασική σύνδεση του οδικού δικτύου της χώρας μας με τη Βουλγαρία. Η ολοκλήρωση του άξονα από Θεσσαλονίκη έως Σόφια αποτελεί έργο προτεραιότητας τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Κατασκευάζεται με διατομή τετράιχνου αυτοκινητοδρόμου με δύο λωρίδες κυκλοφορίας και Λωρίδα ΄Εκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) ανα κατεύθυνση. Ο άξονας έχει μήκος 96 χλμ. Μέχρι σήμερα έχουν δοθεί σε κυκλοφορία 65 χλμ., ενώ υπό κατασκευή τελούν τα υπόλοιπα 31,0 χλμ.

Η τελευταία εργολαβία για την ολοκλήρωση του τμήματος είναι υπό κατασκευή και αφορά τα τμήματα Α/Κ Λαγκαδά- Α/Κ Λαχανά και Α/Κ Στρυμονικού- Α/Κ Χριστού που εκτείνονται σε μήκος 30 χιλιομέτρων.

Η ανάδοχος Κοινοπραξία είναι η Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ-ΑΕΓΕΚ. Το χρονοδιάγραμμα του έργου δεν έχει προς το παρόν παρουσιάσει καθυστερήσεις. Το έργο σύμφωνα με την σύμβαση πρέπει να ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2014.

Το βόρειο τμήμα των έργων που αφορά την περιοχή Σιδηρόκαστρο (Κάτω Αμπέλα)- Α/Κ Πετριτσίου μήκους 9 χλμ. προϋπολογισμού με 37εκ. ευρώ (με ΦΠΑ) είναι παγωμένο με την ανάδοχο του έργου ΜΗΧΑΝΙΚΗ να μην συνεχίζει στην ολοκλήρωση των έργων. Κατασκευαστικά απομένει δουλειά μόλις 2 μηνών για να αποδοθεί στην κυκλοφορία και έτσι το εύρος των εργασιών είναι πολύ μικρό.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 24 μήνες, ενώ προβλέπεται η παράδοση τμημάτων σε 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η σύμβαση αφορά στην ολοκλήρωση της κατασκευής του Kάθετου Άξονα 60 «Δερβένι - Σέρρες - Προμαχώνας» και περιλαμβάνει 2 διακριτά τμήματα :

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Δύο τμήματα κατασκευάζονται με αυτή την εργολαβία:

- το «τμήμα Α», που αφορά στην κατασκευή τετράϊχνου αυτοκινητοδρόμου μήκους 22 χλμ από Στρυμονικό έως Ανισόπεδο κόμβο Χριστού, στο οποίο περιλαμβάνεται η ολοκλήρωση της κατασκευής της γέφυρας Στρυμόνα, καθώς και στη κατασκευή τεσσάρων Χώρων Στάθμευσης και Αναψυχής σε όλο τον άξονα και

- το «τμήμα Β», που αφορά στην ολοκλήρωση της κατασκευής των κλάδων του ανισόπεδου κόμβου Κιλκίς - Λαγκαδά (Ασσήρου), της κάθετης οδού προς Λαγκαδά, της συνδετήριας οδού προς Δορκάδα στον Α/Κ Δορκάδας - Καρτερών, στη κατασκευή του αντιολισθηρού τάπητα στο τμήμα από Α/Κ Λαγκαδά έως Α/Κ Λαχανά και την κατασκευή του προβλεπόμενου παράπλευρου οδικού δικτύου εκατέρωθεν της αρτηρίας στο τμήμα «Δερβένι 

- Δορκάδα - Ριζιανά»

Το έργο είχε ουσιαστικά σταματήσει το Καλοκαίρι του 2009, με ευθύνη της κατασκευάστριας εταιρείας, αλλά και της κακής εποπτείας από μέρους του Δημοσίου. Με το έργο αυτό ολοκληρώνονται οι ημιτελείς εργασίες της έκπτωτης εργολαβίας. Αναλυτικότερα ο άξονας μήκους 96 χλμ. που αποτελεί τμήμα του Πανευρωπαϊκού Άξονα 4, διακρίνεται στα πιο κάτω τρία τμήματα:

1. Τμήμα «Δερβένι - Α/Κ Λαχανά» μήκους 30 χλμ. (προϋπολογισμού 76 εκ. ευρώ (με ΦΠΑ), με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας και εθνικούς πόρους, το οποίο έχει ήδη παραδοθεί σε κυκλοφορία και εκκρεμεί η ολοκλήρωση των κλάδων του Α/Κ Λαχανά.

2. «Α/Κ Λαχανά - Πετρίτσι» μήκους 54 χλμ., (23χλμ. κατασκευασμένα, 9 χλμ. σε φάση ολοκλήρωσης, 22 χλμ. υπό κατασκευή) Το τμήμα αυτό αποτελείται από τέσσερα υποτμήματα, τα οποία είναι τα εξής:

α) Υποτμήμα Λαχανάς - Ριζιανά - Στρυμονικό μήκους 13 χλμ. προϋπολογισμού 40,2 εκ ευρώ (με ΦΠΑ), το οποίο έχει παραδοθεί σε κυκλοφορία

β) Υποτμήμα Στρυμονικό - Λευκώνας - Α/Κ Χριστού μήκους 22 χλμ. Στο παραπάνω τμήμα οι εργασίες είχαν διακοπεί από τον Ιούλιο του 2009 με ποσοστό ολοκλήρωσης περίπου 50% και η ολοκλήρωσή του αποτελεί μέρος του αντικειμένου της επικείμενης σύμβασης.

γ) Υποτμήμα A/K Χριστού - Σιδηρόκαστρο (Κάτω Αμπέλα) μήκους 10 χλμ. το οποίο κατασκευάστηκε στο παρελθόν από το ΥΠΕΧΩΔΕ (πριν το 1996). Η αναβάθμιση του τμήματος αυτού αποτελεί αντικείμενο μελέτης σε εξέλιξη από την «Εγνατία Οδός Α.Ε.»

δ) Υποτμήμα Σιδηρόκαστρο (Κάτω Αμπέλα)- Α/Κ Πετριτσίου μήκους 9 χλμ. προϋπολογισμού 37εκ. ευρώ (με ΦΠΑ), με Χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.

3) «Πετρίτσι - Προμαχώνας» μήκους 12 χλμ., το οποίο έχει ήδη αποδοθεί σε κυκλοφορία από την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» από το 2008. Το έργο «Δερβένι - Σέρρες - Προμαχώνας, τμήμα Στρυμονικό - Α/Κ Χριστού» είναι το τέταρτο έργο που συμβασιοποιείται την τελευταία περίοδο.

ypodomes.com