Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας του προγράμματος Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του ΕΣΠΑ

Την παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο πρόγραμμα «Ενίσχυση ΜμΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου & Υπηρεσιών» μέχρι και τις 10 Μαΐου 2013 και ώρα 17:00, ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Με απόφαση του Υπουργού προστίθενται επίσης οι εξής νέοι Κωδικοί Αναπτυξιακής Δραστηριότητας (ΚΑΔ):

Στη Θεματική Ενότητα «Μεταποίηση»:
 • 30.12.11 - Ναυπήγηση ιστιοφόρων (εκτός των φουσκωτών) για αναψυχή ή αθλητισμό, με ή χωρίς βοηθητικό κινητήρα,
 • 30.12.12 - Ναυπήγηση φουσκωτών σκαφών για αναψυχή ή αθλητισμό,
 • 30.12.19 - Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής σκαφών αναψυχής και αθλητισμού,
 • 30.12.99 - Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής σκαφών αναψυχής και αθλητισμού,
 • 24 - Παραγωγή βασικών μετάλλων, εξαιρουμένου του 24.52 - Χύτευση χάλυβα.
Στη Θεματική Ενότητα «Εμπόριο – Υπηρεσίες»:
 • 52.21.24.04 - Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης κάθε είδους μεταφορικών μέσων και τροχόσπιτων,
 • 77.21.10.04 - Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού θαλάσσιων σπορ (κυματοσανίδων, σκι, λέμβων),
 • 77.34.10.01 - Υπηρεσίες ενοικίασης λέμβων, χωρίς πλήρωμα,
 • 77.34.10.02 - Υπηρεσίες ενοικίασης τουριστικού σκάφους, χωρίς πλήρωμα,
 • 85.51.10.02 - Υπηρεσίες εκμάθησης θαλάσσιων σπορ,
 • 85.51.10.03 - Υπηρεσίες εκμάθησης καταδύσεων.
Επίσης οι ΚΑΔ 37.00, 38.11, 38.12, 38.21, 38.22, 38.31, 38.32 και 39.00 μεταφέρονται από τη Θεματική Ενότητα «Εμπόριο – Υπηρεσίες» στη Θεματική Ενότητα «Μεταποίηση».

Επιπλέον στη Θεματική Ενότητα «Τουρισμός» είναι επιλέξιμες οι ξενοδοχειακές και λοιπές τουριστικές μονάδες που λειτουργούν σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια, όλων των κατηγοριών και τάξεων, δυναμικότητας σε κλίνες ≤100.