Αίτημα για ενίσχυση της αυτοπαραγωγής από το ΕΣΠΑ

Το θέμα της ενίσχυσης της αυτοπαραγωγής ρεύματος από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας απασχολεί όλο και περισσότερους πολίτες αλλά και επαγγελματίες της αγοράς. Παρόλα αυτά, εγκαταστάσεις τέτοιου είδους δεν μπορούν να ενταχθούν στα προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Σε επιστολή του προς τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΕΚΑ κ. Μαθιουδάκη, ο επικεφαλής της Aenaos Energy Systems κ. Νίκος Σηφάκης, θέτει το θέμα και ζητά απαντήσεις. Η επιστολή έχει ως εξής:

«Σε πρόσφατη επιστολή προς το Υ.ΠΕ.Κ.Α (με αριθμό πρωτοκόλλου 24989/17-12-2012) σας είχε ζητηθεί να δώσετε διευκρινίσεις όσον αφορά το θέμα της Αυτοπαραγωγής (net-metering) η οποία καταργήθηκε με την Υ.Α.Π.Ε. Φ1/2300/οικ.16932 Άρθρο 1 του ΦΕΚ 2317 (10-08-2012).

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει καμία απάντηση έως τώρα θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-2013 επιδοτεί, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην Κατηγορία 4 του Πίνακα με τις επιλέξιμες δαπάνες, έργα εξοικονόμησης ενέργειας , εξοπλισμό και εργασίες για την παραγωγή ενέργειας από φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες (φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, γεωθερμία κλπ). Επίσης όπως αναφέρεται αναλυτικά στον στόχο του προγράμματος, σκοπός είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων προσανατολισμένων στην καινοτομία και στο περιβάλλον, η ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας και τη συγκράτηση της παραγωγικής βάσης της Ελληνικής Οικονομίας και ιδιαίτερα του τομέα της Μεταποίησης, του Τουρισμού, της Παροχής Υπηρεσιών και του Εμπορίου σε συνθήκες ύφεσης.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω διερωτώμαι πως είναι δυνατόν να εξακολουθεί να μην επιτρέπεται η Αυτοπαραγωγή ή ενεργειακός συμψηφισμός (net-metering), την ίδια στιγμή που ορθώς, το Υπουργείο Ανάπτυξης στηρίζει τέτοιου είδους ενέργειες εντάσσοντας τις στο ΕΣΠΑ.

Όλα αυτά όπως καταλαβαίνετε είναι ασύμμετρα και ασύμβατα με την επιθυμητή από όλους ανάπτυξη. Δεν συνδράμουν στην πολυπόθητη «μέγιστη απορροφητικότητα κονδυλίων του ΕΣΠΑ» , το οποίο επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελεί την ύστατη ελπίδα αναζωογόνησης της εγχώριας αγοράς.

Προκειμένου να διασαφηνιστεί το εν λόγω ζήτημα και προφανώς προς αποφυγή επιπλοκών στις διαδικασίες του ΕΣΠΑ, σας παρακαλώ, όπως πραγματοποιήσετε το προφανές το συντομότερο δυνατό»
energypress.gr