Αναπτυξιακή Στρατηγική «Ευρώπη 2020»: Προώθηση Επιχειρηματικών Συνεργασιών στην Ελλάδα, 11&12 Μαρτίου

Διεθνής εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων (B2B Networking Event), με θέμα Αναπτυξιακή Στρατηγική «Ευρώπη 2020»: Προώθηση Επιχειρηματικών Συνεργασιών στην Ελλάδα, θα πραγματοποιηθεί στις 11 & 12 Μαρτίου, στην Αθήνα, με την παρουσία του Επιτρόπου Επιχειρήσεων & Βιομηχανίας & Αντιπροέδρου της Ευρωπαικής Επιτροπής, κου. Antonio Tajani.

Η οργάνωση της εκδήλωσης αποτελεί πρωτοβουλία της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαμαρά, του Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Κωστή Χατζηδάκη και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιου Τσαυτάρη καθώς και αρκετών Ευρωπαίων αξιωματούχων και εκπροσώπων επιχειρηματικών συνδέσμων.

Την εκδήλωση, η οποία απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ερευνητικούς οργανισμούς, υποστηρίζει το Enterprise Europe Network - Hellas, το μεγαλύτερο δίκτυο της χώρας για την Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία.
Στόχος της εκδήλωσης

Η εκδήλωση αποσκοπεί στην προώθηση επιχειρηματικών συνεργασιών στην Ελλάδα και απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ερευνητικούς οργανισμούς που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν ή να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους στον ευρωπαϊκό χώρο. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν επαφές με δυνητικούς συνεργάτες από το εξωτερικό, να προσεγγίσουν νέους πελάτες/προμηθευτές, να εντοπίσουν καινοτόμες τεχνολογίες και προϊόντα με στόχο την αξιοποίησή τους.

Η εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων γίνεται σε συνέχεια της ημερίδας "Αναπτυξιακή Στρατηγική Ευρώπη 2020: Προώθηση Επιχειρηματικών Συνεργασιών στην Ελλάδα" η οποία θα λάβει χώρα την 11η Μαρτίου 2013 στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος".
Τομείς επιχειρηματικών συνεργασιών

Η εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων καλύπτει τους ακόλουθους θεματικούς τομείς: Τρόφιμα, Υλικά και Βασικές Τεχνολογίες Γενικής Εφαρμογής (KETs), Ενέργεια, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Φαρμακευτική Βιομηχανία / Επιστήμες Υγείας, Τουρισμός.

Παράλληλα με την εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων θα πραγματοποιηθούν διμερείς συναντήσεις μεταξύ εκπροσώπων clusters. Η εκδήλωση αυτή αποτελεί επίσης πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχει στόχο την ενίσχυση των συνεργασιών μεταξύ ευρωπαϊκών και ελληνικών clusters σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος όπως: Πράσινη ενέργεια και αποτελεσματική διαχείριση πόρων, Κινητές εφαρμογές, Δημιουργικές Βιομηχανίες και παιχνίδια, Μικροηλεκτρονική, Βιοτεχνολογία.
Συμμετοχή 

Στην εκδήλωση B2B θα συμμετέχουν 562 επιχειρήσεις συνολικά, 418 από Ελλάδα και 144 επιχειρήσεις από χώρες της ΕΕ καθώς και τρίτες χώρες.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις που συμμετέχουν προέρχονται από όλες τις Περιφέρειες της χώρας.

Η ΑΝΚΟ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, μέλος του Δικτύου Enterprise Europe Network - Hellas θα συμμετέχει με στόχο τη στήριξη των επιχειρήσεων από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, και απώτερο σκοπό την υποβοήθηση σύναψης επιχειρηματικών συνεργασιών με άλλες επιχειρήσεις / φορείς του εξωτερικού.

Για περισσότερες πληροφορίες: ANKO / Enterprise Europe Network-Hellas, κα. Λιάνα Παπατέρπου, κ. Σπύρος Κελλίδης, στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:


ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. - ΑΝΚΟ
Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου
«Enterprise Europe Network - Hellas»

Φον Καραγιάννη 1-3
50100 Κοζάνη
Τηλ.: +30 24610 24022
Φαξ: +30 24610 49210Το Enterprise Europe Network - Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.

Το Enterprise Europe Network - Hellas, μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.

anko-eunet.gr