Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου 1,5 δισ. ευρώ από τις ασφαλιστικές εταιρείες

Σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1,5 δισ. ευρώ προχώρησαν οι ασφαλιστικές εταιρείες προκειμένου να αντιμετωπίσουν την επίπτωση από το κούρεμα του ελληνικού χρέους αλλά και την συνεχόμενη μείωση της παραγωγής.Όπως αναφέρει η ετήσια έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2012, τα κύρια χαρακτηριστικά της ασφαλιστικής αγοράς ήταν η μείωση, για δεύτερη συνεχή χρονιά, της παραγωγής νέων συμβολαίων και η σημαντική αύξηση του αριθμού των εξαγορών τους.


Ενημερωθείτε για τις δυνατότητες ασφάλισης της Επιχείρησης και των επαγγελματικών σας δραστηριοτήτων

Παράλληλα, παρατηρήθηκε υποχώρηση στην αξία των επενδύσεων των ασφαλιστικών εταιριών, μεγάλο μέρος των οποίων αφορά ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, ως απόρροια του PSI+ και του προγράμματος επαναγοράς.

Για να αντιμετωπιστούν οι επιδράσεις των ανωτέρω εξελίξεων, πραγματοποιήθηκαν αυξήσεις κεφαλαίων ύψους 1,5 δισεκ. ευρώ, ενώ ειδικότερα για τις επιπτώσεις από το PSI+ επιτράπηκε στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις η πολιτική της παρέκκλισης στην αποτίμηση των ελληνικών κρατικών ομολόγων και η σταδιακή κάλυψη της ζημίας μέχρι το τέλος του 2013.

Από τις 55 ασφαλιστικές επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα, οι 23 έκαναν χρήση της δυνατότητας παρέκκλισης. Το σύνολο των τεχνικών αποθεμάτων ανήλθε στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2012 σε 12 δισ. ευρώ από 12,3 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2012. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στις κλασικές ασφαλίσεις ζωής, όπου σημειώθηκε μείωση κατά 7,5% εξαιτίας των εξαγορών συμβολαίων, αλλά και της υποχώρησης της παραγωγής.

Σημειώνεται ότι η Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ) της Τράπεζας της Ελλάδος θα συντονίσει την εκπόνηση οκτώ μελετών με την σύμπραξη των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, πανεπιστημίων, συμβουλευτικών εταιριών και άλλων φορέων της ασφαλιστικής αγοράς.

Εντός του Δεκεμβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε η πρώτη εναρκτήρια συνάντηση της καθεμιάς από τις οκτώ ομάδες εργασίας, με συμμετοχή όλων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.