ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ERGON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

[ERGONCON][slideshow]

Ολοκληρώθηκε το νέο έντυπο Ε3 - Βάση για διασταυρώσεις

Με απόφαση που υπέγραψε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κ. Γ. Πιτσιλής καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο του νέου εντύπου Ε3 για επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Η νέα μορφή του εντύπου θα υποβληθεί μαζί με τη φετινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος και θα αποτελέσει τη βάση για την διενέργεια εκτεταμένων διασταυρώσεων προκειμένου να καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή.

Στα όσα θα δηλωθούν στο έντυπο Ε3 περιλαμβάνονται:

-αναλυτικά ανά κατηγορία οι επαγγελματικές δαπάνες που πραγματοποίησε ο ελεύθερος επαγγελματίας ή η επιχείρηση

-σειριακοί αριθμοί συσκευών ηλεκτρονικών χρεώσεων POS που διαθέτουν πλέον υποχρεωτικά οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις

- στοιχείων των μετόχων ανωνύμων εταιρειών που δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο

- "ασυνήθη έξοδα", όπως πρόστιμα, κλπ

Το νέο έντυπο του Ε3 που απλοποιήθηκε πέρυσι, σχεδιάζεται να χρησιμοποιηθεί από τη φορολογική διοίκηση για την δημιουργία λίστας επαγγελματιών και επιχειρήσεων που θα κληθούν για φορολογικό έλεγχο. Από τα στοιχεία που θα δηλωθούν από τους φορολογούμενους θα προκύψουν μέσοι όροι επαγγελματικών δαπανών και εσόδων ανά επαγγελματικό κλάδο. Οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες που θα εμφανίζουν σημαντική απόκλιση ανά είδος επαγγελματικών δαπανών (π.χ. επαγγελματικά ταξίδια, γεύματα, αναβάθμιση λογισμικού) βάζουν υποψηφιότητα για πρόσκληση προκειμένου να τους διενεργηθεί τακτικός φορολογικός έλεγχος.

Δείτε παρακάτω τη μορφή του εντύπου Ε3 και τη σχετική απόφαση της ΑΑΔΕ εδώΌλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ][stack]

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ][btop]

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

[ΕΝΕΡΓΕΙΑ][grids]

TECHNEWS

[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ][btop]