ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ERGON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

[ERGONCON][slideshow]

«Go in Thessaloniki»: Η Θεσσαλονίκη για τρεις μέρες κέντρο διεθνούς εμπορίου»

«Mε την οργανωτική φροντίδα του Συνδέσμου Εξαγωγέων-ΣΕΒΕ πραγματοποιήθηκε στις 12-14 Νοεμβρίου 2018 ο 8ος κύκλος του Προγράμματος Επιχειρηματικών Αποστολών Go International της Eurobank στη Θεσσαλονίκη, καθιστώντας την πόλη μας κέντρο του διεθνούς εμπορίου για τρεις μέρες. Το πρόγραμμα επιχειρηματικών αποστολών Go International αποτελεί μία σημαντική πρωτοβουλία της Eurobank, η ιδέα της οποίας γεννήθηκε το 2009 από τις τότε Διοικήσεις της Τράπεζας και του ΣΕΒΕ και υλοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2010 στο Βουκουρέστι με συντονιστή φορέα τον ΣΕΒΕ.

Στο θεματικό (τρόφιμα-ποτά) «Go In Thessaloniki» τριήμερο πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 3.000 επιχειρηματικές συναντήσεις – Β2Βs μεταξύ, συνολικά, 120 Ελλήνων εξαγωγέων και 140 ξένων εισαγωγέων. Αξίζει να σημειωθεί ότι περισσότερο από το 80% των εισαγωγέων του Go In Thessaloniki προέκυψε από το πελατολόγιο 14 τραπεζικών ομίλων του Trade Club Alliance, του διεθνούς ψηφιακού δικτύου επιχειρηματικής διασύνδεσης με παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες. Συγκεκριμένα, στην εκδήλωση συμμετείχαν πέραν των 60 ξένων αγοραστών με φυσική παρουσία στη Θεσσαλονίκη και 80 ακόμα επιχειρήσεις από το εξωτερικό εκπροσωπούμενες στις συναντήσεις από τις τράπεζες με τις οποίες συνεργάζονται, μέσω της υπηρεσίας Trade Corridor.

Στο πλαίσιο αυτό, την πρώτη ημέρα του «Go in Thessaloniki» πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης φόρουμ με θέμα «Διεθνές Εμπόριο και Ανάπτυξη – ο ρόλος των Γεωπολιτικών Εξελίξεων» με κεντρικό ομιλητή τον κ. Francis (Frank) Kelly, Managing Director & Head Government & Public Affairs Americas της Deutsche Bank και θέμα «Political Risk and the Global Markets: KeyRisks and Opportunities in 2019 and Beyond (Ο πολιτικός κίνδυνος και οι Διεθνείς Αγορές: Κίνδυνοι και Ευκαιρίες από το 2019 και μετέπειτα)».

Στον ΣΕΒΕ πιστεύουμε ότι η Ελλάδα πρέπει να εστιάσει στο μοντέλο «Παράγω και Εξάγω» δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και της υψηλής προστιθέμενης αξίας. Οι εξαγωγικές δυνατότητες είναι πολλές, γι’ αυτό πρέπει να παρέχουμε κίνητρα σε όλους τους κλάδους της εγχώριας οικονομίας να αναπτύξουν τη διεθνή τους δραστηριότητα, να συνεχίσουν αλλά και να αυξήσουν την εγχώρια παραγωγή τους.

H Ελλάδα έχει ανάγκη μία ισχυρή παραγωγική βάση, η οποία θα υποστηρίζει και θα προωθεί την εξωστρέφεια, αποτελώντας το κλειδί για την οικοδόμηση μιας ισχυρής και βιώσιμης οικονομίας που θα παράγει πλούτο και νέες θέσεις εργασίας προς όφελος της κοινωνίας. Το «Go International» αποτελεί μία σημαντική πρωτοβουλία, η οποία αναδεικνύει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των ελληνικών επιχειρήσεων και λειτουργεί ως επιταχυντής της εξωστρέφειας, γι’ αυτό ο ΣΕΒΕ συνεργάζεται συστηματικά από το 2010 με τη Eurobank για την υλοποίηση του «Go International» στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Tο Go International 2018 / Go In Thessaloniki υλοποιήθηκε με τη συνεργασία του Συνδέσμου Εξαγωγέων-ΣΕΒΕ, του ΠΣΕ, του ΣΕΚ, του ΣΕΒ και του ΣΕΤΕ, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών.

του Γιώργου Κωνσταντόπουλου
Προέδρου ΣΕΒΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ][stack]

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ][btop]

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

[ΕΝΕΡΓΕΙΑ][grids]

TECHNEWS

[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ][btop]