ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ERGON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

[ERGONCON][slideshow]

500.000 οι θέσεις εργασίας στον κλάδο των εξαγωγών

Περισσότερες εξαγωγές σημαίνει περισσότερες και συχνά καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία οι εξαγωγές από τις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τρίτες χώρες στηρίζουν συνολικά 36 εκατομμύρια θέσεις εργασίας σε όλη την Ευρώπη, αυξημένες κατά 66% σε σύγκριση με το 2000 ή κατά 14,3 εκατομμύρια θέσεις εργασίας.

Eιδικότερα, οι εξαγωγές ελληνικών επιχειρήσεων προς χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπολογίζεται ότι είχαν συνολική αξία 24 δισ. ευρώ το 2017 και στήριζαν το 2017 456.000 θέσεις εργασίας. Από αυτές, οι 427.000 θέσεις εργασίας προέρχονται από τις εξαγωγές που γίνονται από την Ελλάδα προς χώρες εκτός Ε.Ε., ενώ άλλες 29.000 θέσεις εργασίας αφορούν Ελληνες εργαζομένους αλλά σχετίζονται με τις εξαγωγές που γίνονται από άλλες χώρες της Ε.Ε. προς τρίτες χώρες. Το παραπάνω σημαίνει ότι το 11% των θέσεων εργασίας στην Ελλάδα εξαρτάται από τις εξαγωγές των κρατών-μελών της Ε.Ε. προς τρίτες χώρες.

Aξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι εξαγωγές ελληνικών επιχειρήσεων προς χώρες εκτός Ε.Ε. στηρίζουν άλλες 33.000 θέσεις εργασίας σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, εκτός της Ελλάδας.

H πλειονότητα των εργαζομένων στην Ελλάδα που συνδέονται με την εξαγωγική δραστηριότητα είναι μεσαίας κατάρτισης, ενώ το 27% είναι χαμηλής ειδίκευσης.

Tο 26% είναι εργαζόμενοι υψηλής κατάρτισης. Το 80% των επαγγελμάτων στις εξαγωγές είναι στον τομέα των υπηρεσιών, το 9% στον πρωτογενή τομέα, το 5% στον τομέα των βασικών μετάλλων, ενώ το υπόλοιπο 6% επιμερίζεται στους λοιπούς κλάδους.

Σύμφωνα με τη μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τα 36 εκατομμύρια εργαζομένους στον εξαγωγικό κλάδο στην Ε.Ε., τα 13,7 εκατομμύρια είναι γυναίκες. Τα επαγγέλματα που σχετίζονται με τις εξαγωγές αμείβονται κατά 12% (κατά μέσον όρο) υψηλότερα από τα άλλα επαγγέλματα με την επιπλέον αμοιβή να κυμαίνεται από 10% έως 18% αναλόγως των προσόντων του εργαζομένου.

H προστιθέμενη αξία στην Ε.Ε. από τις εξαγωγές της σε τρίτες χώρες διπλασιάστηκε το 2017 σε σύγκριση με το 2000, φτάνοντας τα 2,34 τρισεκατομμύρια ευρώ από 1,07 τρισ. ευρώ το 2000. Σε ό,τι αφορά ειδικά την Ελλάδα, η προστιθέμενη αξία από τις εξαγωγές εκτός Ε.Ε. έχει υπερδιπλασιαστεί στη διάρκεια αυτών των 17 ετών.

Eτσι, από 13 δισ. ευρώ το 2000 έφτασε τα 29 δισ. ευρώ το 2017, ενώ το 2014 ήταν ακόμη υψηλότερη, στα 32 δισ. ευρώ.

kathimerini.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ][stack]

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ][btop]

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

[ΕΝΕΡΓΕΙΑ][grids]

TECHNEWS

[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ][btop]