ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ERGON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

[ERGONCON][slideshow]

H Eurobank δημιουργεί την ισχυρότερη τράπεζα στην Ελλάδα

Eurobank και Grivalia τελικά έδωσαν τα χέρια και σήμερα το πρωί ανακοινώθηκε από τις διοικήσεις των δύο εταιρειών η συμφωνία για την συγχώνευση τους.

Με την συγχώνευση αυτή η Eurobank έχει την δυνατότητα να γίνει η ισχυρότερη κεφαλαιακά τράπεζα στην Ελλάδα, καθώς σύμφωνα με τον σχεδιασμό ο νέος όμιλος που θα δημιουργηθεί θα έχει έχει δείκτη Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων 15% έως το 2019 ενώ μέχρι το 2021 ο δείκτης αυτός μπορεί να πέσει σε μονοψήφια ποσοστά με το διαχωρισμό NPE περίπου 7 δισ. ευρώ με μία και μόνη συναλλαγή, και το σύνολο των μετόχων να διατηρεί τα οφέλη μίας ενδεχόμενης ανοδικής πορείας των NPE . Ταυτόχρονα ο δείκτης συνολικών κεφαλαίων θα φτάσει το 19%, δημιουργώντας την ισχυρότερη κεφαλαιακά τράπεζα

Με την συγχώνευση αυξάνονται τα κεφάλαια και τα κέρδη, ενώ ο δείκτης CET1 με την πλήρη εφαρμογή του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ αυξάνεται στο 13,8% και τα προπροβλέψεων έσοδα στα 0,28 ευρώ ανά μετοχή. Ο ενιαίος όμιλος στοχεύει σε ισχυρά βιώσιμα κέρδη ανά μετοχή και σε απόδοση άνω του 10% επί των ιδίων κεφαλαίων (RoTE) το 2020. Η ένωση των δυνάμεων των δύο εταιρειών δημιουργεί και απελευθερώνει μεγαλύτερη αξία, καθώς η Grivalia μέσω της διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας του νέου ομίλου θα απελευθερώσει την αξία της υφιστάμενης και μελλοντικής ακίνητης περιουσίας. 

Η συγχώνευση αυξάνει τα κεφάλαια και τα κέρδη, ο δείκτης CET1 με την πλήρη εφαρμογή του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ αυξάνεται στο 13,8% και τα προ- προβλέψεων έσοδα στα 0,28 ευρώ ανά μετοχή. Ο ενιαίος όμιλος στοχεύει σε ισχυρά βιώσιμα κέρδη ανά μετοχή και σε απόδοση άνω του 10% επί των ιδίων κεφαλαίων (RoTE) το 2020.


Με την συγχώνευση αυτή, ο νέος όμιλος θα είναι σε θέση να επικεντρωθεί στις κύριες δραστηριότητές του για τη χρηματοδότηση της οικονομικής ανάπτυξης στις χώρες όπου έχει στρατηγική παρουσία, αξιοποιώντας τις μελλοντικές προοπτικές πιστωτικής επέκτασης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ενώ θα μπορέσει να διερευνήσει ευκαιρίες συγκέντρωσης στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η Eurobank έχει ήδη κάνει ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση με την εξαγορά της βουλγαρικής θυγατρικής της τράπεζας Πειραιώς, με την ολοκλήρωση της οποίας η Eurobank θα γίνει η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα της γειτονικής χώρας. 

Ταυτόχρονα θα μπορέσει να επιδείξει εξαιρετικές αποδόσεις στην εξειδικευμένη και στοχευμένη διαχείριση ακίνητης περιουσίας και να επιταχύνει την απελευθέρωση της λανθάνουσας αξίας, ενώ ταυτόχρονα θα μπορέσει να επιδιώξει την επαύξηση της λειτουργικής αποδοτικότητας και να προχωρήσει στην περαιτέρω απλούστευση και ψηφιοποίηση των λειτουργιών της τράπεζας. 

Πως θα πραγματοποιηθεί η συγχώνευση

Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής είναι περίπου 15,81 νέες κοινές μετοχές της Eurobank για κάθε 1 κοινή μετοχή της Grivalia ενώ οι μέτοχοι της Eurobank θα διατηρήσουν τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν (η «Σχέση Ανταλλαγής»). Πριν από την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, η Grivalia θα προβεί σε (i) διανομή 40,5 εκ. ευρώ (0,42 ευρώ ανά μετοχή Grivalia) μέσω μείωσης του μετοχικού της κεφαλαίου (η «Προ της Συναλλαγής Διανομή») και (ii) διανομή 13,7 εκ. ευρώ στους υπαλλήλους της και τα μέλη του Δ.Σ., η οποία αντιπροσωπεύει καταβολές δεδουλευμένων πρόσθετων αμοιβών (bonus) και αμοιβές Δ.Σ. για το 2018 και προηγούμενα έτη καθώς και μερική κατοχύρωση του μακροπρόθεσμου προγράμματος κινήτρων.

Η Συγχώνευση θα οδηγήσει σε pro forma μετοχική σύνθεση επί του διευρυμένου μετοχικού κεφαλαίου, αποτελούμενη κατά 59% περίπου από μετόχους της Eurobank και κατά 41% περίπου από μετόχους της Grivalia.


Η Σχέση Ανταλλαγής πλέον την Προ της Συναλλαγής Διανομή αντιπροσωπεύουν πριμοδότηση 9% υπέρ των μετόχων της Grivalia, με βάση τις τιμές κλεισίματος της Παρασκευής 23 Νοεμβρίου 2018.

Η Σχέση Ανταλλαγής τελεί υπό την αίρεση της λήψης από τα Διοικητικά Συμβούλια των Eurobank και Grivalia και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), και από τα τρία μέρη, γνωμοδοτήσεων ως προς το δίκαιο και εύλογο αυτής (fairness opinion) από διεθνείς επενδυτικές τράπεζες.

Η ολοκλήρωση της Συγχώνευσης τελεί υπό την αίρεση (i) της μη πραγματοποίησης γεγονότων, στοιχείων, περιστατικών ή αλλαγών που έχουν (ή αναμένεται εύλογα να έχουν) σημαντική δυσμενή επίπτωση στις εργασίες, την οικονομική κατάσταση ή τις υποχρεώσεις είτε της Eurobank είτε της Grivalia (οι οποίες περιλαμβάνουν οποιεσδήποτε ενδεχόμενες σημαντικές δυσμενείς οικονομικές, νομικές ή διοικητικές συνέπειες) και (ii) της λήψης όλων των αναγκαίων εγκρίσεων από τις Γενικές Συνελεύσεις (ΓΣ) των δύο εταιρειών, το TΧΣ και τις σχετικές ρυθμιστικές αρχές.


Η ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού θα είναι η 31η Δεκεμβρίου 2018.

emea.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ][stack]

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ][btop]

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

[ΕΝΕΡΓΕΙΑ][grids]

TECHNEWS

[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ][btop]