ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ERGON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

[ERGONCON][slideshow]

Τι αλλαγές φέρνουν οι "μικροπιστώσεις" στη χώρα μας;

"Ο Χρήστος είναι ένας οινοποιός στη Γουμένισσα με μακρά εμπειρία στην αμπελουργία και την παραγωγή εκλεκτών κρασιών με διεθνείς διακρίσεις. Έχοντας ως στόχο τη δημιουργία ακόμη περισσότερο ποιοτικών προϊόντων, έλαβε μικροχρηματοδότηση από το microSTARS με απλές και γρήγορες διαδικασίες και επένδυσε σε βαρέλια παλαίωσης κρασιού και νέες δεξαμενές οινοποίησης".

Η πλειοψηφία των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν σήμερα το 97% του ελληνικού "επιχειρείν", αντιμετωπίζουν αναμφίβολα αρκετές δυσκολίες, με σημαντικότερη την έλλειψη ρευστότητας. Συνεπώς, οι επιχειρηματίες εφόσον επιθυμούν όχι μόνο τη βιωσιμότητα αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους καταφεύγουν στην λύση του τραπεζικού δανεισμού. Δυστυχώς, όμως, τα αυστηρά κριτήρια που θέτουν οι τράπεζες καθιστούν τις περισσότερες φορές απαγορευτική τη δανειοδότηση των μικρών ή μελλοντικών επιχειρηματιών με αποτέλεσμα η υλοποίηση των επιχειρηματικών τους ιδεών να καταλήγει σε αδιέξοδο. Στο πρόβλημα αυτό ο θεσμός των μικροπιστώσεων δίνει τη λύση. Τι είναι όμως οι μικροπιστώσεις;

Οι μικροπιστώσεις είναι οικονομικές ενισχύσεις τοκοχρεωλυτικής μορφής που χορηγούνται σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις προκειμένου να υλοποιήσουν τις ιδέες και τα επιχειρηματικά τους σχέδια, στοχεύοντας κυρίως στην οικονομική τους ανάπτυξη. Απώτερος σκοπός είναι η ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Στόχος των μικροπιστώσεων είναι η χρηματοδότηση επιχειρηματικών αναγκών που έχουν αποκλειστικά αναπτυξιακό σκοπό όπως π.χ. αγορά μηχανημάτων, εξοπλισμού, εμπορευμάτων και α’ υλών. Επιπλέον, ένα μικροδάνειο μπορεί να καλύψει δαπάνες όπως μικρής έκτασης κτιριακές επεμβάσεις, αγορά εταιρικών αυτοκινήτων, έξοδα προβολής κ.α., ανάλογα με τη δραστηριότητα της επιχείρησης.

Tι είναι το microSTARS

Το microSTARS αποτελεί ένα υποστηρικτικό κέντρο, το οποίο προσφέρει τις υπηρεσίες του σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που εδρεύουν σε Νομούς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Λειτουργεί υπό την αιγίδα του ΚΕΠΑ (Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης) με σκοπό να διευκολύνει την ανάπτυξη επιχειρήσεων στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της παραγωγικότητας, κερδοφορίας και ανταγωνιστικότητάς τους.

Στο πλαίσιο αυτό, το microSTARS, με γραφεία σε Θεσσαλονίκη και Κιλκίς, προσφέρει σε επιχειρήσεις μικροδάνεια από 1.000 έως 25.000 ευρώ, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, μόνο με την ύπαρξη ενός εγγυητή. Παράλληλα, οι επιχειρηματίες ενισχύονται με συμβουλευτική υποστήριξη και εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε workshops με ειδικού επιχειρηματικού ενδιαφέροντος θεματολογία, σε e-learning προγράμματα αλλά και σε εξατομικευμένες συναντήσεις συμβουλευτικής υποστήριξης.

Η ελληνική πραγματικότητα…

Οι μικροπιστώσεις είναι ένα μοντέλο χρηματοδότησης, ευρέως διαδεδομένο παγκοσμίως και αφορούν σε μικρά ποσά δανείου που παρέχονται από ανεξάρτητους ιδιωτικούς φορείς και όχι από τραπεζικά ιδρύματα. Στην Ελλάδα, ο θεσμός της μικροπίστωσης βρίσκεται ακόμα σε νηπιακό στάδιο δεδομένου του ότι δεν υφίσταται θεσμικό πλαίσιο που να επιτρέπει σε μη τραπεζικούς φορείς να παρέχουν οποιασδήποτε μορφής δανεισμό και αναπόφευκτα, μέχρι σήμερα, τα μικροδάνεια χορηγούνται μέσω συνεργαζόμενων ελληνικών Τραπεζών.

Για το λόγο αυτό, το microSTARS έχει συνάψει συνεργασία με την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα και τη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας για την χορήγηση των μικροδανείων. Απώτερος στόχος του είναι να αποτελέσει μελλοντικά ανεξάρτητο φορέα παροχής μικροπιστώσεων δεδομένου ότι η Κυβέρνηση βρίσκεται ήδη στη διαδικασία σύνταξης νομοσχεδίου που θα θέσει το θεσμικό πλαίσιο για την επίσημη λειτουργία του εξωτραπεζικού θεσμού των μικροπιστώσεων στην Ελλάδα. Το νομοσχέδιο αναμένεται να τεθεί σε διαβούλευση και μετά την ενσωμάτωση τυχόν αλλαγών να τεθεί προς ψήφιση στη Βουλή.

του Νεοκλή Στάμκου 
Project Manager και CFO του ΚΕΠΑ
πηγή: emea.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ][stack]

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ][btop]

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

[ΕΝΕΡΓΕΙΑ][grids]

TECHNEWS

[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ][btop]