ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ERGON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

[ERGONCON][slideshow]

Sunlight Recycling: Πρώτη μονάδα ανακύκλωσης μολύβδου με πιστοποίηση EMAS

Η SUNLIGHT Recycling της Συστήματα SUNLIGHT, μέλους του Ομίλου Olympia, είναι η πρώτη μονάδα στον κλάδο της ανακύκλωσης μολύβδου στην Ελλάδα και μία εκ’ των δύο πανευρωπαϊκά, που λαμβάνει την πιστοποίηση του συστήματος οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου, EMAS, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η συγκεκριμένη πιστοποίηση αποσκοπεί στην αξιολόγηση και αναβάθμιση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της εταιρείας, καθώς και στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία της.

Θέτοντας την ορθή περιβαλλοντικά συμπεριφορά στο επίκεντρο της δράσης της, η SUNLIGHT Recycling ανέλαβε την πρωτοβουλία για την εφαρμογή του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης EMAS, μέσω του οποίου επιτυγχάνει καλύτερη διαχείριση του ρίσκου που σχετίζεται με τα περιβαλλοντικά θέματα, αλλά και εξοικονόμηση ενέργειας και πρώτων υλών. Επιπρόσθετα, μειώνει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, υπογραμμίζει τη νομική συμμόρφωσή της, ενώ παράλληλα μέσα από την ενεργή συμμετοχή της, καλλιεργεί την περιβαλλοντική συνείδηση των εργαζομένων της.

Η πιστοποίηση συνάδει πλήρως με το Όραμα και τη φιλοσοφία λειτουργίας της Sunlight Recycling για ενεργή συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη.

euro2day.gr

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ][stack]

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ][btop]

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

[ΕΝΕΡΓΕΙΑ][grids]

TECHNEWS

[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ][btop]