ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ERGON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

[ERGONCON][slideshow]

«Seed Investing» από το ΕΣΠΑ για 1.170 «Startups»

Ανακοινώθηκε πρόσφατα από το υπουργείο οικονομίας ότι εγκρίθηκαν 1.170 αιτήσεις για δημιουργία νέων επιχειρήσεων με τον προϋπολογισμό να ανέρχεται στα 66 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα», η οποία εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ανταγωνιστικότητα – επιχειρηματικότητα – καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 το οποίο έχει αρκετές προδιαγραφές για κάλυψη και Startups αρχικού σταδίου.

Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από ανέργους και από όσους ασκούν κάποια επαγγελματική δραστηριότητα και έχουν πληγεί από τη κρίση.

Κάθε επιχείρηση που θα δημιουργηθεί θα λάβει από 15.000 έως 60.000 ευρώ με κάλυψη 100% των επιλέξιμων δαπανών για ένα διάστημα 24 μηνών.

Οι τομείς που απευθύνεται το πρόγραμμα είναι οι: αγροδιατροφή, ενέργεια, πολιτιστικές – δημιουργικές βιομηχανίες, εφοδιαστική αλυσίδα, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, υγεία – φάρμακα και υλικά – κατασκευές.

H χρηματοδότηση καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες των επιχειρήσεων και συγκεκριμένα: ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρικού ρεύματος, δαπάνες σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, έξοδα φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, δαπάνες για αμοιβές τρίτων με στόχο τη νομική, τη συμβουλευτική και τη λογιστική υποστήριξη των επιχειρήσεων καθώς και δαπάνες δικτύωσης και συμμετοχής των νεοσύστατων επιχειρήσεων σε εκθέσεις.

Επίσης, μέσω της χρηματοδότησης προβλέπεται η χρηματοδοτική μίσθωση για την αγορά εξοπλισμού, η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών του δικαιούχου, η εξόφληση των υποχρεώσεων των εταίρων για την προμήθεια αναλώσιμων υλών, η κάλυψη του μισθολογικού κόστους για νέες θέσεις εργασίας, καθώς και η κάλυψη των δαπανών προετοιμασίας σχετικά με την υποβολή αιτήματος κατοχύρωσης βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας.

startupper.gr

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ][stack]

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ][btop]

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

[ΕΝΕΡΓΕΙΑ][grids]

TECHNEWS

[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ][btop]