ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ERGON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

[ERGONCON][slideshow]

ICAP: Σε πορεία ανάκαμψης ο κλάδος των ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας

Σε πορεία ανάκαμψης εισήλθε ο κλάδος των ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας το 2017, περιορίζοντας εν μέρει τις μεγάλες απώλειες που υπέστη την περίοδο 2011-2014, σύμφωνα με την τελευταία έκδοση της σχετικής κλαδικής μελέτης που εκπόνησε η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group ΑΕ. Όπως επισημαίνεται στη μελέτη, η ανοδική πορεία του εκτιμάται ότι θα συνεχισθεί και την τριετία 2018-2020, με ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης περίπου 2,5%.

Παράλληλα, μείωση παρουσίασε ο κλάδος εισαγωγής ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας την περίοδο 2011-2014, ενώ το 2016 και το 2017 παρουσίασε σημαντική αύξηση κατά 3,8% και 5,2%, αντίστοιχα.

Με βάση τα ευρήματα της μελέτης, «η ελληνική αγορά των ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας χαρακτηρίζεται από την παρουσία λίγων μεγάλων εταιρειών, ενώ η πλειονότητα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο είναι μικρού μεγέθους. Το εύρος των υπηρεσιών και προϊόντων που προσφέρει η κάθε επιχείρηση ποικίλει, ανάλογα με το μέγεθος και τη δυναμικότητά της, τον βαθμό εξειδίκευσης σε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία υπηρεσιών, καθώς και τον βαθμό συνεργασίας της με άλλες επιχειρήσεις του κλάδου. Οι μεγαλύτερες εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας διαθέτουν δίκτυα αποκλειστικών αντιπροσώπων στην περιφέρεια, πετυχαίνοντας έτσι πληρέστερη γεωγραφική κάλυψη της αγοράς και προσφέροντας παράλληλα ευρύτερη γκάμα υπηρεσιών».

Σύμφωνα με τον Senior Consultant Οικονομικών Μελετών της ICAP Group, Ν. Ταβουλάρη, ο οποίος επιμελήθηκε τη συγκεκριμένη έκδοση, η εγκληματικότητα είναι ο κυριότερος παράγοντας που διαμορφώνει τη ζήτηση των ιδιωτικών υπηρεσιών και των συστημάτων ασφαλείας. Τα φαινόμενα εγκληματικότητας οποιασδήποτε μορφής δημιουργούν αίσθημα ανασφάλειας στους πολίτες, ωθώντας τους στην αναζήτηση επιπλέον προστασίας, πέραν αυτής που προσφέρουν οι κρατικές υπηρεσίες. Άλλοι σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση για τις εξεταζόμενες υπηρεσίες και προϊόντα είναι οι εξής:
  • Η εξέλιξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς οι ιδρύσεις νέων επιχειρήσεων, όπως και οι επεκτάσεις των παλαιοτέρων, δημιουργούν αυξημένες ανάγκες για υπηρεσίες φύλαξης και επιτήρησης, χρηματαποστολές, κ.λπ.
  • Η κατασκευή και λειτουργία μεγάλων έργων, όπως το Αττικό Μετρό.
  • Η διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων, όπως φεστιβάλ, συναυλίες, εκθέσεις, συνέδρια, κ.λπ.
  • Τα φαινόμενα τρομοκρατίας, κυρίως, λόγω και της «έξαρσης» των σχετικών κρουσμάτων σχεδόν σε ολόκληρο τον κόσμο.

Εκτιμάται ότι το 65% της ζήτησης για τις υπηρεσίες του κλάδου προήλθε από τον ιδιωτικό τομέα (επιχειρήσεις, εμπορικά κέντρα, κ.λπ.) το 2016, ενώ ο δημόσιος τομέας (σχολεία, χώροι δημόσιων έργων, οργανισμοί, κ.ά.) κάλυψε το 25% της ζήτησης το ίδιο έτος. Το 7% προήλθε από τις τράπεζες και το 3% από λοιπούς (φυσικά πρόσωπα, κ.ά.).

Ο κ. Ταβουλάρης τονίζει ότι η εγχώρια αγορά των ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας παρουσίασε σημαντική ύφεση την περίοδο 2011-2014 και απώλεσε σωρευτικά το 22,1% της αξίας της. Εντούτοις, η αρνητική πορεία της ανακόπηκε το 2015 και το 2016, οπότε κινήθηκε σταθεροποιητικά. Ωστόσο, το 2017 αποτέλεσε την πρώτη χρόνια, μετά το 2009, που αυξήθηκε σε σχετικά μεγάλο βαθμό (+2,8%) σε ετήσια βάση.

Σύμφωνα με τη μελέτη, «οι κυριότεροι παράγοντες αυτής της αύξησης μπορούν να εντοπιστούν στην επαναφορά τής οικονομίας σε σχετικά ομαλότερη πορεία σε σχέση με την τετραετία 2009-2013 και στη σημαντική άνοδο που παρατηρείται στον τομέα του τουρισμού, που ευνοεί εμμέσως εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες ασφαλείας σε αεροδρόμια και λιμάνια».

Οι συνολικές πωλήσεις των ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας παρουσίασαν σωρευτική μείωση 15,9% από το 2011 έως και το 2015, αλλά τα τελευταία δύο έτη κατάφεραν να αντιστρέψουν την καθοδική πορεία τους και εμφάνισαν ανοδικές τάσεις. Συγκεκριμένα, το 2016 αυξήθηκαν κατά 3,8% και το 2017 κατά 5,2%.

Σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου, τα υψηλά επίπεδα εγκληματικότητας τα τελευταία έτη έχουν ενισχύσει τη ζήτηση σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων. Η ζήτηση για συστήματα συναγερμών φαίνεται να έχει επηρεαστεί λιγότερο, σε σύγκριση με άλλα προϊόντα (π.χ. συστήματα πυρανίχνευσης, η ζήτηση των οποίων συνδέεται και με την πορεία του κατασκευαστικού κλάδου).

Όσον αφορά τον ομαδοποιημένο ισολογισμό των επιχειρήσεων του κλάδου των ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας (δείγμα 19 εταιρείες), παρατηρείται ότι το σύνολο του ενεργητικού των εταιρειών τού δείγματος παρέμεινε σχετικά σταθερό την πενταετία 2012-2016 και διαμορφώθηκε στα 99,3 εκατ. ευρώ το 2016. Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν σημαντικά και ανήλθαν στα 48,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 10,6% σε σχέση με το 2012. Οι μεσομακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και προβλέψεις παρουσίασαν σημαντικές αυξομειώσεις, ενώ οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μειώθηκαν κατά 10,1% την περίοδο 2012-2016.

Οι συνολικές πωλήσεις των εταιρειών κατέγραψαν σημαντική πτώση την τριετία 2012-2014 (-6,8%), ενώ τη διετία 2015-2016 αυξήθηκαν ελαφρώς στα 166,2 εκατ. ευρώ και διευρύνθηκαν κατά 1,3%. Τα μικτά κέρδη μειώθηκαν σε μεγάλο βαθμό το 2016 και αυτή η εξέλιξη επηρέασε σημαντικά τα λειτουργικά αποτελέσματα. Αντιστοίχως, τα καθαρά κέρδη και τα EBITDA κινήθηκαν έντονα πτωτικά το 2016. Οι δείκτες κερδοφορίας του κλάδου παρουσίασαν σημαντικές αυξομειώσεις, αλλά σε γενικές γραμμές κινήθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα.

Αναλύοντας τον ομαδοποιημένο ισολογισμό των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της εισαγωγής ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας (δείγμα 20 εταιρειών), παρατηρείται ότι το σύνολο του ενεργητικού τους κινήθηκε ανοδικά την περίοδο 2012-2016 (σωρευτική αύξηση 12,9%) και διαμορφώθηκε στα 83 εκατ. ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν σημαντικά κατά 23,4% και ανήλθαν στα 44,2 εκατ. ευρώ. Οι μεσομακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και προβλέψεις παρουσίασαν σημαντικές διακυμάνσεις, ενώ οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μειώθηκαν κατά 4,5% την περίοδο 2012-2016.

Οι συνολικές πωλήσεις των εταιρειών παρουσίασαν άνοδο την ίδια περίοδο κατά 9,2%, όπως και τα μικτά κέρδη που διαμορφώθηκαν στα 34,6 εκατ. ευρώ το 2016. Τα λειτουργικά αποτελέσματα, τα καθαρά κέρδη, όπως και τα EBITDA, αυξήθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό την πενταετία 2012-2016 (100%, 95,3% και 31,7%, αντίστοιχα). Επίσης, παρατηρείται ότι το περιθώριο μικτού κέρδους του κλάδου των εταιρειών εισαγωγής ηλεκτρονικών συστημάτων κυμαίνεται σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με αυτό του κλάδου των εταιρειών παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, αλλά οι υπόλοιποι δείκτες κερδοφορίας εμφανίζουν παραπλήσια εικόνα.

amna.gr

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ][stack]

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ][btop]

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

[ΕΝΕΡΓΕΙΑ][grids]

TECHNEWS

[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ][btop]