ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ERGON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

[ERGONCON][slideshow]

Frigoglass: Αύξηση πωλήσεων σε τρίμηνο και εξάμηνο

H Frigoglass A.B.E.E. ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για το τρίμηνο και το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2018

Στα κυριότερα στοιχεία του δεύτερου τριμήνου 2018, ξεχωρίζουν:

- Οι πωλήσεις για το τρίμηνο ανήλθαν σε 142,45 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 23,3% και για το εξάμηνο σε 248,11 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 21,8%.
- Τα κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες έφτασαν στα 2,82 εκατ. ευρώ και για το εξάμηνο σε 577 χιλιάδες ευρώ.
- Δημιουργία ισχυρών ελεύθερων ταμειακών ροών κυρίως λόγω της βελτίωσης του EBITDA
- Αύξηση του περιθωρίου EBITDA κατά 150 μονάδες βάσης, σε 16,3%, ως αποτέλεσμα του ευνοϊκού μείγματος πωλήσεων, της απορρόφησης του κόστους λόγω αύξησης του όγκου πωλήσεων, της βελτίωσης της παραγωγικότητας και της επίδοσης του κλάδου Υαλουργίας
- Διατήρηση της δυναμικής ανάπτυξης των πωλήσεων του κλάδου Επαγγελματικής Ψύξης στην Ευρώπη και στην Αφρική
- Ισχυρή επίδοση του κλάδου Υαλουργίας ως συνέπεια της αυξημένης ζήτησης γυάλινων φιαλών και πλαστικών κιβωτίων
- Διαμόρφωση στο 3,3 του δείκτη Καθαρού Δανεισμού προς EBITDA (σε 12μηνη βάση) αντανακλώντας κυρίως τη βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας, τη δημιουργία ταμειακών ροών και τα οφέλη από την ολοκλήρωση της διαδικασίας κεφαλαιακής αναδιάρθρωση

businessnews.gr

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ][stack]

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ][btop]

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

[ΕΝΕΡΓΕΙΑ][grids]

TECHNEWS

[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ][btop]